Cristin-prosjekt-ID: 2494447
Registrert av: REK Sist endret: 6. november 2020, 10:01 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2494447
Registrert av: REK Sist endret: 6. november 2020, 10:01 Sist endret av: REK
Prosjekt

REACT MCI

prosjektleder

Susanne Miriam Sørensen Hernes
ved Sørlandet sykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sørlandet sykehus HF

forskningsansvarlige enheter

 • St. Olavs Hospital HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 77084

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mai 2020 Slutt: 31. desember 2027

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

REACT MCI

Populærvitenskapelig sammendrag

I dette prosjektet ønsker vi å undersøke om arbeidsminnetrening er en effektiv og kostnadseffektiv intervensjon ved mild kognitiv svikt (MCI). Personer med MCI som er diagnostisert eller fått diagnosen bekreftet på et av de deltagende sentrene i studieperioden vil bli forespurt om deltagelse. Det vil bli samlet inn opplysninger om hukommelse og helsetilstand, om bruk av helsetjenester og om livskvalitet hos deltagerne. I tillegg bidrar pårørende inn informasjon om deltagernes funksjon, pårørendes belastning og livskvalitet og bruk av helsetjeneste under studien. Det vil bli tatt gjentatte MR undersøkelser av deltagerne, og deltagerne vil også bli invitert til en understudie (GLYMPHATICS) hvor det vil gjennomføres CT undersøkelser med kontrast. Deltagerne følges over fire år, med 3 kontroller det første året, og deretter etter to og fire år. Det finnes ingen behandling ved MCI. Denne studien utforsker flere mulige nye behandlinger.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Susanne Miriam Sørensen Hernes

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sørlandet sykehus HF

Per Kristian Eide

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Are Hugo Pripp

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Rannveig Eldholm

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF

Andreas Engvig

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 5 av 14 | Neste | Siste »