Cristin-prosjekt-ID: 2495483
Registrert av: REK Sist endret: 18. februar 2021, 12:34

Cristin-prosjekt-ID: 2495483
Registrert av: REK Sist endret: 18. februar 2021, 12:34
Prosjekt

Den maternelle effekten på barneastma

prosjektleder

Per Minor Magnus
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 184620

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. november 2020 Slutt: 31. oktober 2028

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Den maternelle effekten på barneastma

Populærvitenskapelig sammendrag

Bakgrunnen for prosjektet er at risikoen for astma hos barn er høyere når mor har astma enn når far har astma. Det er foreløpig ingen som kan forklare hvorfor. Hvis vi finner årsaken til denne ulikheten, vil det ha betydning for videre forskning, og det kan også være direkte relevant for forebygging. Vi vil bruke norske helseregistre og data fra en stor helseundersøkelse, Den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa) for å teste en rekke hypoteser knyttet til gener og miljø for å forstå sammenhengen. Vi er opptatt av eksponeringer under svangerskapet som kan påvirke fosterets utvikling. Prosjektet har tre hovedtemaer: A - å beregne maternelle genetiske effekter gjennom bruk av familiedata, B - å bruke molekylærgenetiske metoder, og C - å bruke data om miljøeksponeringer i svangerskapet

Metode

Kvantitative analysemetoder

Tittel

The maternal effect on childhood asthma

Populærvitenskapelig sammendrag

The background for this project is that the risk of asthma in children is higher when the mother has asthma than when the father has asthma.

Abstract:

So far no one has been able to explain the reason for this. If we find the cause of this inequality, it will be important for further research, and it may also be directly relevant to prevention. We will use Norwegian health registries and data from a large health study, the Norwegian Mother, Father and Child Study (MoBa) to test several hypotheses related to genes and the environment to understand the connection. We are concerned about exposures during pregnancy that may affect fetal development. The project has three main themes: A - to calculate maternal genetic effects with family data, B - to use molecular genetic methods, and C - to use data on environmental exposures during pregnancy.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Per Minor Magnus

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Maria Christine Magnus

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for fruktbarhet og helse ved Folkehelseinstituttet

Siri Eldevik Håberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for fruktbarhet og helse ved Folkehelseinstituttet

Astanand Jugessur

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for genetikk og bioinformatikk ved Folkehelseinstituttet

Yunsung Lee

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for genetikk og bioinformatikk ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 11 | Neste | Siste »