Cristin-prosjekt-ID: 2496437
Sist endret: 2. desember 2020 14:00

Cristin-prosjekt-ID: 2496437
Sist endret: 2. desember 2020 14:00
Prosjekt

Hvilken innvirkning har implementering av recovery-orientert praksis på pasientenes vurdering av behandlingen og pleiernes vurdering av sitt arbeid i Klinikk sikkerhetspsykiatri?

prosjektleder

Mette Senneseth
ved Institutt for velferd og deltaking ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2019 Slutt: 30. juni 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Hvilken innvirkning har implementering av recovery-orientert praksis på pasientenes vurdering av behandlingen og pleiernes vurdering av sitt arbeid i Klinikk sikkerhetspsykiatri?

Populærvitenskapelig sammendrag

Denne studien har sitt utspring i et kvalitetsforbedringsprosjekt ved Klinikk sikkerhetspsykiatri i Bergen, der man ønsker å styrke det terapeutiske miljøarbeidet ved avdelingene. Recovery-tenkningen vil bli retningsgivende for kvalitetsforbedringsprosjektet. Studiens hensikt er å studere hvilken innvirkning implementering av recovery-orientert praksis i Klinikk for sikkerhetspsykiatri har på pasientenes vurdering av behandlingen og pleiernes vurdering av sitt arbeid. Studien har således til hensikt å evaluere implementering av recovery-orientert terapeutisk arbeid i Klinikk sikkerhetspsykiatri, med tanke på å bedre pasientbehandlingen. 

prosjektdeltakere

prosjektleder

Mette Senneseth

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for velferd og deltaking ved Høgskulen på Vestlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Kompetansesenter for fengsels- og retts- og sikkerhetspsykiatri ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Marius Johan Elsaas Vevang

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Cecilie Løfstrand Solhaug

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Grethe Elly Ytreland Hauso

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Maren Elise Skogseth

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Fonna HF
1 - 5 av 5