Cristin-prosjekt-ID: 2497168
Sist endret: 8. desember 2020, 12:40

Cristin-prosjekt-ID: 2497168
Sist endret: 8. desember 2020, 12:40
Prosjekt

Tester for deteksjon av ROS 1 genforendringer blant pasienter med ikke-småcellet lungekreft - Prosjektplan for vurdering av tester

prosjektleder

Gerd Monika Flodgren
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsefag • Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning

Emneord

Lungekreft • Kreft

Kategorier

Prosjektkategori

 • Oppdragsprosjekt

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Avsluttet
Start: 23. september 2020 Slutt: 15. februar 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Tester for deteksjon av ROS 1 genforendringer blant pasienter med ikke-småcellet lungekreft - Prosjektplan for vurdering av tester

Populærvitenskapelig sammendrag

Folkehelseinstituttet har fått i oppdrag å evaluere genomiske tester relevante for identifisering av somatiske ROS1-genforendringer hos pasienter med lokalavansert eller metastasert ikke-småcellet lungekreft. Statens legemiddelverk (SLV) vil vurdere behandlingseffekten og sikkerheten av legemidlet Entrectinib (Rozlytrek) i samme populasjonen.

Tittel

Tests for detection of ROS1 gene alterations in patients with non-small cell lung cancer - Protocol for a rapid review

Populærvitenskapelig sammendrag

The Institute of Public Health has been commissioned to evaluate genomic tests relevant for the identification of somatic ROS1 gene alterations in patients with locally advanced or metastatic non-small cell lung cancer (NSCLC). The Norwegian Medicines Agency (NoMA) will evaluate the treatment effect and safety of the drug Entrectinib (Rozlytrek) in the same population.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Gerd Monika Flodgren

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Liv Merete Brynildsen Reinar

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Folkehelseinstituttet

Kjetil Gundro Brurberg

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Folkehelseinstituttet

Vida Hamidi Ashtiani

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Elisabet Vivianne Hafstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 5