Cristin-prosjekt-ID: 2497572
Registrert av: REK Sist endret: 1. mars 2021, 08:14

Cristin-prosjekt-ID: 2497572
Registrert av: REK Sist endret: 1. mars 2021, 08:14
Prosjekt

Kartlegging av antatte smittesteder for covid-19 i Oslo - en kasus-kontroll studie

prosjektleder

Pawel Stefanoff
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 203584

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 6. januar 2020 Slutt: 31. desember 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kartlegging av antatte smittesteder for covid-19 i Oslo - en kasus-kontroll studie

Populærvitenskapelig sammendrag

Studien har som mål å øke kunnskapen om de vanligste antatte smittesteder for Covid-19 i Oslo kommune, med spesielt fokus på mulige smittesteder i samfunnet som kan være vanskelig å kartlegge ved rutinemessig smittesporing. Erfaring fra smittesporingsarbeidet i Oslo viser at man i om lag 20-30 % av tilfellene ikke vet hvor smitten har funnet sted. Målet er å kartlegge de mest sannsynlige samfunnseksponeringene og identifisere de mest sannsynlige eksponeringsforholdene for å bistå Oslo kommune i å bedre sine smittesporingsprosedyrer.

Hovedstrategien for å begrense smittespredningen i Oslo er TISK-strategien (Testing, Isolering, Smittesporing, Karantene). For å hindre ytterligere spredning er det essensielt at man kan gjøre en effektiv smittesporing rundt bekreftede tilfeller slik at nærkontakter kan gå i karantene. Erfaring fra smittesporingsarbeidet i Oslo viser at man i om lag 20-30 % av tilfellene ikke vet hvor smitten har funnet sted. I de tilfeller hvor man erkjent med antatt smittested er dette hovedsakelig smitte blant husstandsmedlemmer, på arbeidsplass/universitet, reise til utland, og private arrangement. Man har ikke god nok kunnskap om hvor smitten foregår i samfunnet utenfor disse stedene. Det vil gjennomføres en kasus-kontroll studie for å kunne kartlegge de mest sannsynlige samfunnseksponeringene og identifisere de mest sannsynlige eksponeringsforholdene. De som inviteres vil være personer mellom 18 og 70 år bosatt i Oslo. Kasus-tilfellene er personer som får diagnosen Covid-19 registrert i meldesystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Disse vil identifiseres av Oslo kommune, og inviteres til å delta per telefon. De som samtykker til å inviteres vil motta en sms med lenke til informasjon om studien, samt motta en telefon med mulighet til å samtykke til - og delta i undersøkelsen gjennom et telefonintervju. Kontrollene vil være personer uten denne diagnosen som er mellom 18 og 70 år bosatt i Oslo. Kontrollene vil hentes fra Folkeregisteret, og kontaktes per telefon. Videre gang som beskrevet for kasusene. Spørreskjemaet inneholder spørsmål om hva personen har gjort og hvor han/hun har oppholdt deg de siste 14 dagene før symptomstart/testdato (for kasusene) og de siste 14 dagene før de fyller utspørreskjemaet (for kontrollene). Antatt eksponering vil sammenlignes mellom kasuser diagnostisert i Oslo i løpet av de siste fire ukene med kontrollpersoner som er tilfeldig valgt blant Oslo-innbyggere. Resultatene fra undersøkelsen vil kunne bidra til å forbedre smittesporingsprosedyrene i Oslo kommune, og hjelpe til med å målrette smitteverntiltak slik at man kan begrense videre spredning av sykdommen.

 

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Pawel Stefanoff

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Christian Madsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for helse og ulikhet ved Folkehelseinstituttet

Oliver Kacelnik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for smittevern og beredskap ved Folkehelseinstituttet

Jeanette Stålcrantz

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for smittevern og vaksine ved Folkehelseinstituttet

Elisabeth Henie Madslien

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for smittevern og beredskap ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 5