Cristin-prosjekt-ID: 2498275
Registrert av: REK Sist endret: 21. desember 2020, 12:25 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2498275
Registrert av: REK Sist endret: 21. desember 2020, 12:25 Sist endret av: REK
Prosjekt

Sosial ulikhet i helse og målbare biologiske effekter av forskjeller i sosioøkonomisk status gjennom livet

prosjektleder

Torkjel M Sandanger
ved UiT Norges arktiske universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • UiT Norges arktiske universitet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 203324

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. desember 2020 Slutt: 30. april 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Sosial ulikhet i helse og målbare biologiske effekter av forskjeller i sosioøkonomisk status gjennom livet

Populærvitenskapelig sammendrag

I dette prosjektet som utgjør en arbeidspakke i «Healthy Choices» er hovedmålsettingen å utvikle nye statistiske metoder som muliggjør studier på sammenhengen mellom sosioøkonomisk status, sosial kapital, psykososiale mål, livskvalitet, livsstilsfaktorer og biologiske/kliniske data. Alt dette skal knyttes opp mot ulike helseendepunkter i et livsløpsperspektiv, inkludert sårbare faser i livet. Slike analyser krever eksplorative analyser av alle risikofaktorer og biologiske markører samlet, inkludert endringer gjennom livet. Dette stiller store krav til datarikdommen inkludert repeterte målinger både for ulike mål på sosioøkonomisk status, ulike kliniske data/målinger samt ulike helse endepunkt. Data fra Tromsøundersøkelsen er en av få undersøkelser i verden som muliggjør denne typen analyser og vil bidra til å flytte forskningsfronten på dette feltet lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Nytteverdien av dette prosjektet er betydelige da helseforskjellene øker i moderne velferdsstater som Norge og det er behov for ny kunnskap som kan bidra til å redusere uønskede helseulikheter mellom grupper av befolkningen.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Torkjel M Sandanger

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved UiT Norges arktiske universitet

Tom Wilsgaard

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet
Aktiv cristin-person

Sameline Grimsgaard

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet

Therese Haugdahl Nøst

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet

Ellisiv Bøgeberg Mathiesen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »