Cristin-prosjekt-ID: 2501191
Sist endret: 18. oktober 2021, 13:30

Cristin-prosjekt-ID: 2501191
Sist endret: 18. oktober 2021, 13:30
Prosjekt

MoVeM: Multimodal Veiledning i Musikklærerutdanning

prosjektleder

Jens Knigge
ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag ved Nord universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag ved Nord universitet

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 4.831.000
 • Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning
  Prosjektkode: KPL-2020/10018

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Musikkpedagogikk • Fagdidaktikk

Emneord

Faglærerutdanning i musikk • Veiledningsverktøy • Veiledningspedagogikk • Faglig veiledning • Digital kompetanse • Medstudentveiledning

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning
 • Pedagogisk utviklingsarbeid

Tidsramme

Aktivt
Start: 20. januar 2021 Slutt: 31. desember 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

MoVeM: Multimodal Veiledning i Musikklærerutdanning

Vitenskapelig sammendrag

Hovedmålet i MoVeM-prosjektet, er å prøve ut en digital veiledningsteknologi for å utvikle og stimulere til kvalitetsheving av veiledningspraksis ved musikklærerutdanninger i Norge.

                Heterogeniteten i praksisopplæringen for våre musikkstudenter er stor. Dette inkluderer blant annet praksis i ulike skoleslag, kulturskole og prosjektpraksis med musikkprosjekter i samfunnet. Et særlig behov musikkstudenter har i forbindelse med musikkundervisning er veiledning av praktisk (dvs. kunstnerisk handlende) forberedelse, observasjon og refleksjon. Tradisjonell praksisveiledning (muntlig/tekstlig) fremstår i denne sammenhengen som mangelfull, og MoVeM retter derfor fokus på multimodale tilnærminger, som kan gi en rikere tilgang til det nonverbale som skjer i musikkundervisningen. I lys av MoVeM-prosjektet ser vi et behov for å innføre en tilsvarende multimodal veiledningsteknologi og likeså å heve digital kompetanse hos universitetsansatte og samarbeidspartnere fra praksisfeltet. 

                Implementering av MoVeM er planlagt for studenter og lærere tilknyttet tre klasser ved musikklærerutdanning ved Nord universitet, som følger prosjektet i fire semester. Prosjektet følger studiets oppbygging relatert til ulike praksisarenaer (grunnskole, kulturskole, videregående og prosjektpraksis). MoVeM består derfor av praksislærere i de respektive skolene/institusjonene, studenter og universitetslærere. 

                Forskningsteamet gjennomfører en omfattende formativ og summativ evalueringsstudie der bruk og implikasjoner av MoVeM_tek blir undersøkt. Evalueringen er integrert i et «design based research»-design og danner grunnlaget for evidensbaserte formuleringer av den endelige modellen/teknologien.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Jens Knigge

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag ved Nord universitet

Ola Marius Ryan

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag ved Nord universitet

Anders Dalane

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag ved Nord universitet

Ola Buan Øien

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag ved Nord universitet

Laila Grendahl

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag ved Nord universitet
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Musikkfaget i lærerutdanningen - pågående forskning og visjoner for framtiden.

Christophersen, Catharina Renate; Onsrud, Silje Valde; Viig, Tine Grieg; Knudsen, Jan Sverre; Holdhus, Kari Mette; Ellefsen, Live Weider; Angelo, Elin; Balsnes, Anne Haugland; Knigge, Jens; Hals Kummernes, Kristin. 2021, Webinar om forskning på musikkfaget i lærerutdanningen. HINN, DMMH, NORD, OSLOMET, NTNU, UIA, HVLVitenskapelig foredrag
1 - 1 av 1