Cristin-prosjekt-ID: 2501419
Sist endret: 21. januar 2021, 12:42

Cristin-prosjekt-ID: 2501419
Sist endret: 21. januar 2021, 12:42
Prosjekt

Forskning om tiltak for å redusere langvarige og hyppige sykefravær i arbeidslivet. Prosjektplan for forskningskart

prosjektleder

Rigmor Berg
ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 10. november 2020 Slutt: 15. juli 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Forskning om tiltak for å redusere langvarige og hyppige sykefravær i arbeidslivet. Prosjektplan for forskningskart

Populærvitenskapelig sammendrag

Å oppleve ‘utenforskap’ i betydningen av å stå utenfor arbeidslivet medfører individuelle så vel som samfunnsmessige omkostninger. Den nåværende IA-avtalen har som mål å redusere frafall fra arbeidslivet og redusere sykefraværet i Norge.

 

Arbeids- og velfredsdirektoratet (NAV) har gitt Folkehelseinstituttet i oppdrag å kartlegge forskning om tiltak for å hindre langvarige og/eller hyppige sykefravær i arbeidslivet, og dermed risiko for sykefraværsrelatert frafall fra arbeidslivet. Hensikten var å få oversikt over kunnskapsgrunnlaget, samt for å avdekke eventuelle kunnskapshull.

 

Vi vil gjennomføre systematiske litteratursøk. Titler og sammendrag vurderes opp mot inklusjons- og eksklusjonskriteriene. Referansene vurderes ved at to forskere parvis og uavhengig av hverandre vurderer titler og sammendrag og fulltekster for inklusjon og eksklusjon. Vi vil kode studiene vi  inkluderer i det digitale verktøyet EPPI-Reviewer innenfor et forhåndsbestemt rammeverk. Vi vil også vurdere de inkluderte studienes risiko for systematiske skjevheter. Forskningen vi identifiserer vil presenteres i en norsk-språklig rapport og som et interaktivt nettbasert forskningskart.

Tittel

Research on measures to reduce long-term and frequent workplace sickness absence. Protocol for Evidence and gap map

Populærvitenskapelig sammendrag

Being outside the labour force has individual as well as societal costs. The current letter of intent regarding a more inclusive working life (‘IA-avtalen’) aims to reduce the number of people in Norway who are outside the labour force and who have sickness absence.

 

The Directorate of labour and welfare commissioned the Norwegian Institute of Public Health to map the research on measures to reduce the rate of long-term and/or frequent sickness absence, and hence the rate of people who are outside the labour force. The purpose was to get an overview of the research in the field and to identify knowledge gaps.

 

We will conduct systematic literature searches in electronic databases. Pairs of reviewers willindependently screen titles, abstracts and full text reports to assess whether they meet our inclusion criteria. We will code the included studies in the digital tool EPPI-Reviewer in accordance with a predefined framework. We will also assess the included studies’ risk of bias. We will present the results in a report and as an interactive web-based evidence and gap map.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Rigmor Berg

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

Hong Lien Nguyen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

Anne-Lise Berthelsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Severin Zinöcker

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

Hilde Helene Holte

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »