Cristin-prosjekt-ID: 2503557
Registrert av: REK Sist endret: 6. april 2021, 11:41

Cristin-prosjekt-ID: 2503557
Registrert av: REK Sist endret: 6. april 2021, 11:41
Prosjekt

Trykkløsstudien

prosjektleder

Camilla Svendsen
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 215949

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. april 2021 Slutt: 30. juni 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Trykkløsstudien

Populærvitenskapelig sammendrag

Vi har stort sett godt og trygt drikkevann i Norge, men det er etterslep av vedlikehold på vannledningsnettet. Normalt er det trykk i vannledningene slik at forurensning ikke kan trenge inn i vannrørene. Ved større lekkasjer eller ved vannavstengning i forbindelse med reparasjon eller ledningsfornyelse, så vil vann i grøften som kan være forurenset med bakterier, virus og parasitter kunne trenge inn i vannrørene. Tidligere studier har vist at arbeid på vannledningsnettet, som reparasjon og ledningsfornyelse hvor det har vært redusert eller bortfall av trykk, øker risiko for akutt mage- og tarminfeksjon (magesyke) for berørte vannabonnenter. Folkehelseinstituttet ønsker å kartlegge hvilke rutiner og tiltak som iverksettes hos ulike kommuner i Norge. Videre så vil det gjennomføres en epidemiologisk studie for å identifisere de tiltakene/kombinasjon av ulike tiltak som best reduserer sannsynligheten for drikkevannet blir forurenset med smittestoffer under arbeid på vannledningsnettet (f.eks. spyling, klorering osv) og reduserer sannsynlighet for at berørte abonnenter blir syke (f.eks. kokevarsel). Etter en trykkløs hendelse vil kommunene rapportere til FHI hvilke Elleve til 14 dager etter en trykkløs hendelse vil kommunene sende ut en SMS med lenke til invitasjonsskriv og lenke til samtykkeerklæring/spørreskjema til berørte abonnenter og et utvalg ikke-berørte abonnenter. Personen i husstanden som har hatt bursdag sist blir bedt om å delta i studien. Deltakerne får spørsmål om antall tilfeller av magesyke og oppfølgingsspørsmål om symptomer i tidsperioden 0-10 dager etter den trykkløse episoden. Deltakeren vil også få spørsmål om andre kjente risikofaktorer på magesyke (utenlandsreises, husdyr, barn i barnehage mm.) I tillegg, vil det spørres noen få spørsmål for å kvalitetssikre at kontrollhusstandene er lignende som de berørte husstandene (antall personer i husstanden, høyeste gjennomførte utdannelse, type bolig). Studien vil gjennomføres i tett samarbeid med rundt 35 norske kommuner.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Camilla Svendsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Camilla Svendsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for smittevern og beredskap ved Folkehelseinstituttet

Susanne Hyllestad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for smittevern og beredskap ved Folkehelseinstituttet

Vidar Lund

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for smittevern og beredskap ved Folkehelseinstituttet

Ettore Amato

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for smittevern og beredskap ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 16 | Neste | Siste »