Cristin-prosjekt-ID: 2503821
Sist endret: 9. februar 2021, 13:14

Cristin-prosjekt-ID: 2503821
Sist endret: 9. februar 2021, 13:14
Prosjekt

SUM - Scaling and Uncertainty Modelling in multiphase production

prosjektleder

Karin Hald
ved Institutt for energiteknikk

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for energiteknikk

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 20.000.000
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 267520
 • Andre
  Prosjektkode: Multiflow JIP

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Statistikk • Anvendt matematikk • Matematisk modellering og numeriske metoder

Emneord

Informasjon og usikkerhet • Usikkerhet • Modelling uncertainty • Scaling procedures • Usikkerhetsanalyse

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning
 • Doktorgradsprosjekt

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2017 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

SUM - Scaling and Uncertainty Modelling in multiphase production

prosjektdeltakere

prosjektleder

Karin Hald

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for energiteknikk
Aktiv cristin-person

Kristian Sveen

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Strømningsteknikk ved Institutt for energiteknikk

John Morud

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Prosessteknologi ved SINTEF AS

Ingelin Steinsland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for matematiske fag ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Tor Erling Unander

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Prosessteknologi ved SINTEF AS
1 - 5 av 12 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Uncertainty in multiphase flow predictions.

Strand, Andreas. 2020, VIII November Conference . NTNUFaglig foredrag

Uncertainty propagation as a tool for assessment of a multiphase point model.

Strand, Andreas. 2019, 10th International Conference on Multiphase Flow. NTNUPoster

Experimental studies for the dimensional analysis and scaling in two-phase gas-liquid stratified pipe flow.

Farokhpoor, Raheleh; Liu, Lan; Langsholt, Morten chr.; Hald, Karin; Amundsen, Joar; Lawrence, Chris. 2019, BHR Group. IFEVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Uncertainty propagation through a point model for steady-state two-phase pipe flow.

Strand, Andreas; Smith, Ivar Eskerud; Unander, Tor Erling; Steinsland, Ingelin; Hellevik, Leif Rune. 2020, Algorithms. SINTEF, NTNUVitenskapelig artikkel

Dimensional analysis and scaling in two-phase gas–liquid stratified pipe flow–Methodology evaluation.

Farokhpoor, Raheleh; Liu, Lan; Langsholt, Morten Chr.; Hald, Karin; Amundsen, Joar; Lawrence, Chris. 2020, International Journal of Multiphase Flow. IFE, DIVNORSKVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »