Cristin-prosjekt-ID: 2505143
Registrert av: REK Sist endret: 29. november 2021, 13:41 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2505143
Registrert av: REK Sist endret: 29. november 2021, 13:41 Sist endret av: REK
Prosjekt

MR Fingerprinting for diagnostikk og karakterisering av prostatakreft

prosjektleder

Tone Frost Bathen
ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

forskningsansvarlige enheter

 • St. Olavs Hospital HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 218665

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. februar 2021 Slutt: 31. desember 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

MR Fingerprinting for diagnostikk og karakterisering av prostatakreft

Populærvitenskapelig sammendrag

For pasienter med mistanke om prostatakreft har utredningen rom for forbedring. MR er en viktig og nødvendig del pasientens utredning, men MR-kapasiteten ved norske sykehus utfordres, og det er behov for raske og nøyaktige bildesekvenser. Etablering av MR Fingerprinting (MRF) har potensial til å forbedre pasientens opplevelse og resultater betydelig. MRF er en ny og innovativ tilnærming til raske og nøyaktige opptak og rekonstruksjon av MR-bilder. I dette prosjektet skal vi implementere, validere og optimalisere sekvenser for MRF av prostata. Prosjektet har som mål å bidra til forbedret diagnostikk- og behandling for prostatakreftpasienter. Den korte opptakstiden for MR bilder basert på MRF gjør at metoden samtidig er både kostnadseffektiv og tidseffektiv.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Tone Frost Bathen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Sverre Langørgen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF

Torill E. Sjøbakk

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Helena Bertilsson

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF

Elise Sandsmark

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »