Cristin-prosjekt-ID: 2505787
Registrert av: REK Sist endret: 27. februar 2021, 10:44 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2505787
Registrert av: REK Sist endret: 27. februar 2021, 10:44 Sist endret av: REK
Prosjekt

Fysisk aktivitet, fysisk kapasitet og ikke-smittsomme sykdommer i Aktivitetsstudien

prosjektleder

Bente Morseth
ved UiT Norges arktiske universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • UiT Norges arktiske universitet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 206224

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. desember 2020 Slutt: 31. desember 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Fysisk aktivitet, fysisk kapasitet og ikke-smittsomme sykdommer i Aktivitetsstudien

Populærvitenskapelig sammendrag

Hovedmålet med prosjektet er å undersøke om det er noen sammenheng mellom fysisk aktivitetsnivå, aerob kapasitet (VO2maks) og ikke-smittsomme sykdommer som hjerte- og karsykdom, diabetes, kroniske lungesykdommer og kreft. Særlig er det av interesse å undersøke om lav VO2maks er en større risikofaktor enn lav MVPA for å utvikle metabolsk syndrom, hvilken grad VO2maks og MVPA er uavhengige risikofaktorer for metabolsk syndrom, og i hvilken grad VO2maks medierer sammenhengen mellom fysisk aktivitet og ikke-smittsomme sykdommer. Prosjektet vil benytte data fra Tromsøundersøkelsen (Tromsø 6, 7) og Aktivitetsstudien, en studie som ble gjennomført i 2008 med deltakere som nettopp hadde deltatt i Tromsø 6. Alle data er innsamlet, og totalt ble 746 deltakere fra Tromsø 6 invitert til å delta i Aktivitetsstudien. Utvalget var randomisert og bestod av 313 friske menn (n=155) og kvinner (n=158) i alderen 40-44 år. I Aktivitetsstudien ble det gjennomført en objektiv test av VO2maks på tredemølle og målinger av fysisk aktivitet med bruk av akselerometer (ActiGraph) hvor deltakerne registrerte aktivitetsdata gjennom en hel uke. Data fra Tromsø 6 og 7 inkluderer antropometriske og andre kliniske målinger som har innvirkning på metabolsk syndrom. Ikke-smittsomme sykdommer dokumenteres ved hjelp av helseregistre (Tromsøundersøkelsens endepunktregister, Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser (Hjerte- og karregisteret) og Norsk pasientregister (NPR).

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Bente Morseth

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved UiT Norges arktiske universitet

Anne Elise Eggen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet

Anne-Sofie Furberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet

Laila Arnesdatter Hopstock

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet

Tom Wilsgaard

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »