Cristin-prosjekt-ID: 2506268
Registrert av: REK Sist endret: 12. mars 2021, 15:20 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2506268
Registrert av: REK Sist endret: 12. mars 2021, 15:20 Sist endret av: REK
Prosjekt

MERINO studien

prosjektleder

Ida Kristin Haugen
ved Diakonhjemmet sykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Diakonhjemmet sykehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 187524

Kategorier

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 4

Tidsramme

Aktivt
Start: 30. november 2020 Slutt: 30. november 2030

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

MERINO studien

Populærvitenskapelig sammendrag

MERINO er en randomisert kontrollert dobbelt-blindet fase 4 studie der vi ønsker å teste metotreksat mot placebo til pasienter med inflammatorisk erosiv håndartrose. I løpet av livet vil nesten halvparten av kvinner og en fjerdedel av menn få håndartrose i ett eller flere ledd. Det finnes per i dag ingen spesifikk kur eller sykdomsmodifiserende behandling mot håndartrose. Håndartrose er en heterogen sykdom der leddbrusk slites ned, men de senere år har man også sett at inflammasjon er en viktig sykdomsfremmende komponent hos noen med håndartrose. Kliniske og pre-kliniske studier har også vist at inflammasjon kan være et mulig behandlingsmål for smerte og progresjon. Metotreksat er godkjent antirevmatisk legemiddel til behandling av for eksempel revmatoid artritt. Studien vil undersøke om metotreksat også kan ha effekt på smerter og sykdomsprogresjon hos de med erosiv inflammatorisk håndartrose. Resultatene fra MERINO-studien vil være et viktig bidrag i utviklingen av behandlingsalternativer til pasienter med håndartrose.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ida Kristin Haugen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Diakonhjemmet sykehus

Anne-Christine Bay-Jensen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nordic Bioscience A/S

Pernille Steen Pettersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Diakonhjemmet sykehus

Silje Watterdal Syversen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Diakonhjemmet sykehus

Virginia Byers Kraus

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Duke University
1 - 5 av 21 | Neste | Siste »