Cristin-prosjekt-ID: 2508170
Registrert av: REK Sist endret: 27. mars 2021 13:20 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2508170
Registrert av: REK Sist endret: 27. mars 2021 13:20 Sist endret av: REK
Prosjekt

Kjønnsdysfori forekomst og årsaker

prosjektleder

Per Magnus
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 231624

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. februar 2021 Slutt: 31. desember 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kjønnsdysfori forekomst og årsaker

Populærvitenskapelig sammendrag

Omfanget av kjønnsdysfori er lite kjent i Norge. Det har vært en økning i antallet som søker medisinsk behandling. Årsakene til kjønnsdysfori mistenkes å kunne være eksponering for hormonhermende miljøgifter i svangerskapet. Dette prosjektet vil bruke opplysninger fra Den norske mor, far og barn-undersøkelsen koblet med helseregistre for å beregne omfanget av kjønnsdysfori, og sammenhengen med psykiske plager, autismespekterlidelser og stressende livshendelser. Videre skal det undersøkes om konsentrasjonen av miljøgifter i blodprøver og urinprøver tatt fra mor i svangerskapet er høyere hos barn som utvikler kjønnsdysfori.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Per Magnus

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Andreas Nydal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Yunsung Lee

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Ida Caspersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 4 av 4