Cristin-prosjekt-ID: 2508916
Sist endret: 24. januar 2022, 14:39

Cristin-prosjekt-ID: 2508916
Sist endret: 24. januar 2022, 14:39
Prosjekt

Arbeidstittel: Jording gjennom blåleire

prosjektleder

Sigrid Espelien
ved Avdeling Kunst og håndverk ved Kunsthøgskolen i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Avdeling Kunst og håndverk ved Kunsthøgskolen i Oslo

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. desember 2020 Slutt: 1. desember 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Arbeidstittel: Jording gjennom blåleire

Vitenskapelig sammendrag

En klump med leire begynner ikke å eksistere i møtet med en menneskehånd, men har en lang historie fra før: transportert på et lasteplan, pakket i en plastpose, vakumeltet, gravd ut fra jorda og forflyttet med vind, vann og isbreer i tusenvis av år. I denne prosessen ble fjell knust til stein, og stein til grus og grus til sand og sand til silt som etter hvert gnissa så hardt mot hverandre til de ble små leirepartikler på 0,002 millimeter.

Jeg har jobbet med leire og keramikk siden 2003, fått kunstutdannelse på skoler i Danmark og USA, men det var først da jeg flyttet til Oslo ti år seinere at jeg så en større sammenheng med blåleira som lå i alle byggegroper i den raskt voksende byen. Gjennom å arbeide med denne blåleira, hovedsakelig fra Oslo men også andre steder i Norge og leirer fra andre land, har det åpnet opp for mange spørsmål rundt leire som mer enn et materiale for kunstproduksjon men som noe i seg selv; som landskap, jord og territorium. Og jeg leter etter jordforbindelser; en tilhørighet og utveksling mellom meg og leira.

Jeg leter etter fysisk og åndelig jording ved å jobbe med stedspesifikk leire og stedet leira er fra. Der arbeidet med blåleira åpner opp spørsmål om landskap, geologi, territorium, landbruk, jord, ressursbruk og verdi åpner den brente, terrakotta-fargede blåleira seg til andre lag som kultur, industri, keramikkhistorie, arkitektur og teknologi, som noen eksempler. Jeg vil utforske jordforbindelser fra et samfunnsperspektiv, men også jording på et personlig plan.

Det er ikke så mye nedskrevet rundt bruken av blåleire i Norge, så jeg vil dra inn den kunnskapen som fortsatt finnes i norske keramikere, kunstnere, geologer samt nedlagt og eksisterende industri som jeg ønsker å bruke som kilder i prosjektet. Utgangspunktet for prosjektet er først og fremst Norge, på grunn av forekomst av blåleire i hele landet, og min tilknytning til der jeg er født og oppvokst. Avgrensingen til Norge er også et utgangspunkt for å kunne sammenligne, utveksle, diskutere, kommunisere med leire, jord og mennesker internasjonalt.

Prosjektet ville ikke gitt mening andre steder enn i Norge, da selv Danmark og Sverige har et annet forhold til leire som ressurs og leire i industrien. Jeg ser en framvoksende interesse i lokale materialer gjennom studenter på kunsthøgskolen men også gjennom henvendelser fra andre fagfelt som arkitekter, håndverkere eller designere. Vi begynner å danne et nettverk av KHiO-studenter, tidligere studenter, kunstnere, arkitekter og designere som arbeider med blåleire, men da stille viten, kroppslig kunnskap og muntlig historiefortelling er former for teori som overføres gjennom for eksempel lærer/student, kunstner/assistent, kollegialt i muntlige eller uformelle situasjoner, er det et sårbart og personavhengig system. Det er et bra tidspunkt å få mer dokumentert kunstnerisk forskning på dette feltet, både hvordan den ovennevnte kunnskapen blir videreformidlet, anerkjent og referert, men også dokumentere hvordan det å jobbe materialespesifikt produserer kunnskap. Mye av motivasjonen for å gå inn i et doktorgradsforløp er nettopp for å høyne profesjonaliteten på prosjektene mine, lage bedre kunst, sette det i kontekst, og å kunne tilføre noe nytt til feltet, som igjen kan videreutvikles av meg og andre etter endt stipendiatperiode.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Sigrid Espelien

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Avdeling Kunst og håndverk ved Kunsthøgskolen i Oslo
1 - 1 av 1