Cristin-prosjekt-ID: 2509771
Registrert av: REK Sist endret: 1. juli 2021, 22:03 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2509771
Registrert av: REK Sist endret: 1. juli 2021, 22:03 Sist endret av: REK
Prosjekt

GO42273 - Fase I, åpen, multisenterstudie for å evaluere sikkerhet, farmakokinetikk og aktivitet av belvarafenib alene eller sammen med kobimetinib med eller uten atezolizumab hos pasienter med NRAS mutert avansert melanom som er behandlet med anti-PD(L)

prosjektleder

Marta Sølvi Nyakas
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

forskningsansvarlige enheter

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 200634

Kategorier

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 1

Tidsramme

Aktivt
Start: 15. januar 2021 Slutt: 1. juni 2026

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

GO42273 - Fase I, åpen, multisenterstudie for å evaluere sikkerhet, farmakokinetikk og aktivitet av belvarafenib alene eller sammen med kobimetinib med eller uten atezolizumab hos pasienter med NRAS mutert avansert melanom som er behandlet med anti-PD(L)

Populærvitenskapelig sammendrag

Behandlingsalternativene for malignt melanom har blitt både flere og bedre med immunterapi, og det anbefales PD-1 hemmer som førstelinjebehandling for avansert BRAF WT melanom, som inkluderer NRAS mutasjon. Det finnes ingen konsensus om behandling ved sykdomsprogresjon etter denne behandlingen, og det finnes foreløpig ikke målrettet behandling for pasienter som har NRAS mutasjonen. Belvarafenib er en RAF-hemmer som har vist fordelaktig anti-tumor aktivitet, sikkerhet og farmakokinetisk profil og kan være en potensiell behandling for BRAF eller RAS mutert cancer inkludert melanom. I studien tildeles pasientene åpen behandling med belvarafenib alene eller i kombinasjon med kobimetinib eller kobimetinib og atezolizumab i 28 dagers sykluser. Studien er designet for å vurdere sikkerhet, farmakokinetikk og anti-tumor aktivitet.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Marta Sølvi Nyakas

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Oddbjørn Straume

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
1 - 2 av 2