Cristin-prosjekt-ID: 2509832
Registrert av: REK Sist endret: 25. november 2022, 21:12 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2509832
Registrert av: REK Sist endret: 25. november 2022, 21:12 Sist endret av: REK
Prosjekt

Risikofaktorer og prognostiske faktorer for melanom

prosjektleder

Marit Bragelien Veierød
ved Universitetet i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Oslo

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 252094

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2021 Slutt: 31. desember 2030

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Risikofaktorer og prognostiske faktorer for melanom

Populærvitenskapelig sammendrag

Norge har høy forekomst av hudkreft, og er topp fem i verden når det gjelder melanom (føflekkreft) forekomst og på andreplass i dødelighet. Ultrafiolett (UV) stråling fra sol og solarier er viktigste risikofaktor for melanom. Lys hud, lyst hår og mange føflekker øker også melanom risikoen. Andre faktorer som fysisk aktivitet og kroppsmasse kan også ha betydning. Melanom kan forebygges, og da er det viktig med solid kunnskap om disse risikofaktorene og hvordan de påvirker melanom risikoen. Det er også viktig med kunnskap om disse faktorene har betydning for prognosen etter melanom diagnose. Den landsdekkende, prospektive studien Kvinner og kreft startet i 1991 og inkluderer over 170 000 kvinner som har registrert, ved hjelp av spørreskjema, informasjon om de nevnte variablene. Prosjektets formål er, basert på Kvinner og kreft kohorten, å studere disse verts- og livsstilsfaktorene, sammenhengene mellom faktorene, og sammenhengene mellom faktorene og risiko for melanom og prognose etter melanom diagnose. Dette vil bidra til ny og viktig kunnskap om vertsfaktorer og livsstilsfaktorer av betydning for melanom risiko og prognose, og også om resultatene fra land med mer sol og andre sol vaner, der melanom er mer studert, gjelder for norske forhold. Plateepitelkarsinom i hud har også høy insidens i Norge, og prosjketet inkluderer sammenligning av betydningen av risikofaktorene for melanom og plateepitelkarsinom i hud. Slik kunnskap er viktig for forebyggende arbeid.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Marit Bragelien Veierød

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Oslo

Flavie Perrier

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Simon Lergenmuller

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Tonje Braaten

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet

Marit B Veierød

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo
1 - 5 av 13 | Neste | Siste »