Cristin-prosjekt-ID: 2510078
Sist endret: 14. mai 2021, 12:47

Cristin-prosjekt-ID: 2510078
Sist endret: 14. mai 2021, 12:47
Prosjekt

Antigen rapid test screening to prevent SARS-CoV-2 transmission at mass gathering events.

prosjektleder

Atle Fretheim
ved Helsetjenester ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsefag

Emneord

Covid-19

HRCS-helsekategori

 • Infeksjon

HRCS-forskningsaktivitet

 • 3.2 Intervensjoner for å endre fysisk og biologisk miljørisiko
 • 4.2 Evaluering av markører og teknologier

Kategorier

Prosjektkategori

 • Internt prosjekt
 • Anvendt forskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 5. mai 2021 Slutt: 31. juli 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Antigen rapid test screening to prevent SARS-CoV-2 transmission at mass gathering events.

Populærvitenskapelig sammendrag

Using rapid tests for SARS-CoV-2 to screen participants before mass gathering events is a proposed strategy for conducting events at persistently high infection incidence. The tests' ability to detect infectious participants is uncertain since assessments of test properties (sensitivity / specificity) are based on comparisons with PCR test results. Although a PCR test is highly sensitivte with regard to the presence of virus particles, the test does not provide a clear answer as to whether a person is contagious, e.g. because those who have been infected may have positive test results also when they are no longer contagious. To evaluate whether rapid testing is an effective intervention to prevent viral spread, comparative studies of rapid testing versus non-rapid testing are needed. Randomisation of participants ensures comparable groups, enabling us to assess whether differences in infection levels are due to to differences exposure to the interventions (rapid tests and participation in events). The standard method for measuring COVID-19 prevalence in groups is to perform PCR testing of all participants, which is wha we plan to do.

Tittel

Covid-19: Bruk av hurtigtester for å hindre smittespredning ved større arrangement.

Populærvitenskapelig sammendrag

Screening av publikum ved hjelp av hurtigtester for SARS-CoV-2 er en aktuell strategi for å kunne gjennomføre arrangementer ved
vedvarende høyt smittetrykk i samfunnet. Testenes evne til å fange opp smitteførende personer er uviss ettersom evalueringene som er
gjort av testegenskaper (sensitivitet/spesifisitet) er sammenlikninger mot resultater fra PCR-tester. Selv om et PCR-resultat gir et sikkert
svar med tanke på tilstedeværelse av viruspartikler, gir det ikke et entydig svar på om en person er smittefarlig, bl.a. fordi de som har
vært smitta gjerne vil ha utslag på PCR-tester også etter at de ikke lenger er smitteførende. For å evaluere om hurtigtesting er et
effektivt tiltak må det gjøres sammenliknende studier av hurtigtesting versus ikke-hurtigtesting. Randomisering av deltakere sikrer
sammenliknbare grupper, slik at en kan trekke sikre slutninger om at forskjell i smittenivå skyldes forskjeller i tiltak (hurtigtest og
deltakelse på arrangement), ikke forskjeller i de to populasjonene som sammenliknes. Standard metode for å måle smittenivå i grupper
er å utføre PCR-testing av alle deltakere, slik vi planlegger å gjøre.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Atle Fretheim

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helsetjenester ved Folkehelseinstituttet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for helsevitenskap ved OsloMet - storbyuniversitetet

Arnfinn Helleve

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Psykisk og fysisk helse ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Martin Flatø

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for fruktbarhet og helse ved Folkehelseinstituttet

Tone Kristin Bjordal Johansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for smittevern og beredskap ved Folkehelseinstituttet

Michael Bretthauer

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »