Cristin-prosjekt-ID: 2511771
Sist endret: 10. september 2021, 13:02

Cristin-prosjekt-ID: 2511771
Sist endret: 10. september 2021, 13:02
Prosjekt

Contemporary Vocal Arts Training: Renewing the opera form through new pedagogical practices that expand the role of the singer [Konferanse]

prosjektleder

Toril Carlsen
ved Avdeling Operahøgskolen ved Kunsthøgskolen i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Avdeling Operahøgskolen ved Kunsthøgskolen i Oslo

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 108.000
 • Kunsthøgskolen i Oslo
  Prosjektkode: 22006

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. desember 2020 Slutt: 30. september 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Contemporary Vocal Arts Training: Renewing the opera form through new pedagogical practices that expand the role of the singer [Konferanse]

Vitenskapelig sammendrag

Avdeling Operahøgskolen ønsker å arrangere en tredagers konferanse på KHiO 27.-29. august 2021, med fokus på operapedagogikk og moderne stemmebruk. Målet med konferansen er å undersøke den pedagogiske praksisen som trengs for å trene operasangere mot dagens krav til nye operaproduksjoner og utvide den kreative rolle til oeprasangere. Improvisasjon, samarbeid og bruk av teknologi for å fosnye opera som kunstform vil være sentrale emner. UiO/ RITMO og foreningen VOXLAB står som samarbeidspartnere.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Toril Carlsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling Operahøgskolen ved Kunsthøgskolen i Oslo
Aktiv cristin-person

Alexander Refsum Jensenius

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo
Aktiv cristin-person

Anna Elisabet Einarsson

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling Operahøgskolen ved Kunsthøgskolen i Oslo
1 - 3 av 3