Cristin-prosjekt-ID: 2511845
Sist endret: 8. juni 2021, 17:14

Cristin-prosjekt-ID: 2511845
Sist endret: 8. juni 2021, 17:14
Prosjekt

Helsefremming, VR og grønn helse

prosjektleder

Giovanna Calogiuri
ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Sørøst-Norge

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap • Teknologi • Medisinske fag

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2017 Slutt: 31. desember 2036

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Helsefremming, VR og grønn helse

Vitenskapelig sammendrag

Helsefremming, VR og grønn helse er et ekspert- og forskningsområder ved Senter for helse og teknologi, Universitetet i Sørøst-Norge.

Ved senter for helse og teknologi er grunnleggende menneskerett og tilgang til sunne omgivelser og gode helsetjenester en forutsetning for en bærekraftig utvikling og et rettferdig samfunn. Med utgangspunkt i helsefremmende perspektiver forsker vi blant annet på hvordan ulike teknologier kan hjelpe personer til bedre å kontrollere egen helse, det være seg fysisk, mentalt og/eller sosialt.

Tittel

Health Promotion, VR, and Green Health

Vitenskapelig sammendrag

"Health Promotion, VR, and Green Health" is a research area of the Center Health and Technology at the University of South-Eastern Norway. 

The Center for Health and Technology acknowledges human rights and access to a healthy environment and good health services as a prerequisite for sustainable development and just society. In line with health-promoting perspectives, our research focuses, among other things, on how different technologies can help people to better control their own health, physically, mentally and/or socially.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Giovanna Calogiuri

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge

Elena Brambilla

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge
Aktiv cristin-person

Karen Stendal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for økonomi, markedsføring og jus ved Universitetet i Sørøst-Norge

Janne Herholdt Dugstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge
Aktiv cristin-person

Vibeke Sundling

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for optometri, radiografi og lysdesign ved Universitetet i Sørøst-Norge
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »