Cristin-prosjekt-ID: 2511918
Sist endret: 2. september 2021, 13:30

Cristin-prosjekt-ID: 2511918
Sist endret: 2. september 2021, 13:30
Prosjekt

Children’s Perspectives on their Teachers (CPT) Who Identify as Men or Women.

prosjektleder

Kari Emilsen
ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap

Emneord

Barns medvirkning • Kjønnslikestilling • Barnehage

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Tidsramme

Aktivt
Start: 9. juni 2021 Slutt: 1. januar 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Children’s Perspectives on their Teachers (CPT) Who Identify as Men or Women.

Tittel

Barns perspektiver på sine lærere som identifiserer seg som menn eller kvinner.

Populærvitenskapelig sammendrag

Målet er å forstå barns oppfatning og perspektiver på ansatte i barnehagen i et kjønnsperspektiv. Prosjektet er internasjonalt og det skal skrives casestudier i 9 ulike land omkring i verden og 20 forskere deltar.

Vitenskapelig sammendrag

The key goal of the research: To understand children’s perspectives of their teachers in Early Childhood Education and Care (ECEC) through a gender lens.

What are young children’s perspectives of their teachers who identify as men and women? 

 1. What are these perspectives in classrooms with teachers who identify as men and as women? 
 2. What are these perspectives in classrooms with either a teacher who identifies as a man or a teacher who identifies as a woman?
 3. How do the children’s perspectives differ according to the gender of their teachers?

Metode

 • Datainnsamlig fra barn. Intervju, i gruppe og på vandring,narrativ tilnærming,foto med barn, tegning,kartlegging via kart, video med barn, rollelek. 
 • Intervju av administrative ledere
 • Survey - målgruppe foreldre til barn i barnehagen.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kari Emilsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

Birgitte Ljunggren

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
1 - 2 av 2