Cristin-prosjekt-ID: 2512028
Sist endret: 30. desember 2021, 12:41

Cristin-prosjekt-ID: 2512028
Sist endret: 30. desember 2021, 12:41
Prosjekt

Risk factors for cerebral palsy

prosjektleder

Guro Lillemoen Andersen
ved Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Pediatri • Nevrologi

Emneord

Cerebral parese

Kategorier

Prosjektkategori

 • Grunnforskning

Tidsramme

Aktivt
Start: 16. mai 2011 Slutt: 31. desember 2030

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Risk factors for cerebral palsy

Vitenskapelig sammendrag

Hovedmålet med studien er å avdekke risikofaktorer for cerebral parese (CP) med tanke på å kunne forebygge tidlig hjerneskade hos barn. I tillegg ønsker vi å kartlegge sammenhengen mellom ulike kliniske manifestasjoner relatert til ulike prenatale, neonatale og postnatale risikofaktorer.

Metode

Data fra over 3000 barn med CP som er registrert i Norsk kvalitets- og oppfølgingsregister for cerebral parese (NorCP) er koplet med data fra Medisinsk fødselsregister for alle barn født i løpet av fødselsårene 1996 - 2030. Svangerskaps- og fødselsforløp blant barn som seinere fikk diagnosen CP vil bli sammenlignet med data for barna på samme alder uten et slikt forløp. Den kartleggingen vi fortløpende gjør av barna med tanke på CP-type, form, alvorlighetsgrad og tilleggsvansker, gir oss en unik mulighet til å studere sammenhengen mellom forhold i svangerskapet og ved fødsel og spesifikke kliniske karakteristika hos barnet.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Guro Lillemoen Andersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for klinisk og molekylær medisin ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Sandra Julsen Hollung

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold HF

Torstein Vik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for klinisk og molekylær medisin ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 3 av 3

Resultater Resultater

High occurrence of perinatal risk factors and more severe impairments in children with postneonatal cerebral palsy in Norway.

Tharaldsen, Guro; Hollung, Sandra Julsen; Vik, Torstein; Andersen, Guro Lillemoen. 2021, Acta Paediatrica. VESTFOLD, NTNUVitenskapelig artikkel
1 - 1 av 1