Cristin-prosjekt-ID: 2512054
Registrert av: REK Sist endret: 1. juli 2021, 18:45 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2512054
Registrert av: REK Sist endret: 1. juli 2021, 18:45 Sist endret av: REK
Prosjekt

Nye komparative genomiske tilnærminger for å forstå sykdoms- og behandlingsmekanismer ved tvangslidelse (OCD)

prosjektleder

Bjarne Hansen
ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/52

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. februar 2018 Slutt: 1. januar 2032

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Nye komparative genomiske tilnærminger for å forstå sykdoms- og behandlingsmekanismer ved tvangslidelse (OCD)

Populærvitenskapelig sammendrag

Tvangslidelse (OCD) er en alvorlig, invalidiserende psykisk lidelse som oftest rammer i ung alder og som ubehandlet typisk blir kronisk. Det er kjent at det er en viss arvelig komponent, men vi vet lite om forholdet mellom genetisk sårbarhet, sykdomsutvikling og behandlingsrespons. Slik kunnskap vil kunne få stor betydning for utvikling av nye behandlingsmetoder Delmål: 1. Avdekke genetiske sårbarhetsfaktorer, inklusive risiko for tidlig og sen sykdomsutvikling 2. Kartlegge sammenheng mellom genetiske faktorer og behandlingsrespons, inklusive langtidseffekter 3. Undersøke sammenheng mellom genetiske varianter og ulike undergrupper av OCD Metode: Analysere allerede innsamlet biologisk materiale (Biobank: 2014/75:Biomarkører ved angst og tvangslidelser) og kombinere dette med informasjon knyttet til utredning og behandling av lidelsen (journaldata) hos barn og voksne. Studien krever store datamengder, og parallelle studier foregår derfor i de andre nordiske landene.

Metode

Kvalitative analysemetoder, Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Bjarne Hansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Kerry James Ressler

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker

Throstur Bjorgvinsson

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker

Thorsten Thorsten

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »