Cristin-prosjekt-ID: 2512090
Registrert av: REK Sist endret: 2. juli 2021, 00:01 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2512090
Registrert av: REK Sist endret: 2. juli 2021, 00:01 Sist endret av: REK
Prosjekt

Sobi.Alprolix-002: B-MORE - En internasjonal observasjonsstudie av pasienter med hemofili B som behandles med Alprolix

prosjektleder

Heidi Glosli
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2019/942

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mai 2019 Slutt: 1. januar 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Sobi.Alprolix-002: B-MORE - En internasjonal observasjonsstudie av pasienter med hemofili B som behandles med Alprolix

Populærvitenskapelig sammendrag

Dette er en internasjonal, multisenter, kartleggingsstudie uten intervensjon, som skal vare i 2 år. Inklusjon vil skje over ca 2 år. Alle pasienter vil bli fulgt i minimum 2 år. Pasienter med hemofili B som har fått eller får behandling med Alprolix vil bli forespurt om deltagelse. Data vedr pasientkarakteristika og behandlingsresultater vil bli innhentet fra pasientens medisinske journal. 2 års studievarighet gjør at behandlingsresultater av Alprolix kan registreres. Data vil bli registrert ved inklusjon og deretter én gang årlig i oppfølgingsperioden. Alle sentre i Europa og Midt-Østen som behandler pasienter med hemofili vil bli kontaktet for å undersøke om de har aktuelle pasienter for studien. Alle de identifiserte sentrene vil bli invitert til å være med i studien. Formålet med studien er å kartlegge effekten og bruken av Alprolix over en periode på 24 måneder i vanlig klinisk bruk (inkludert pre- og / eller postmeldingsperiode som aktuelt),

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Heidi Glosli

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 1 av 1