Cristin-prosjekt-ID: 2512831
Sist endret: 2. juli 2021, 11:27

Cristin-prosjekt-ID: 2512831
Sist endret: 2. juli 2021, 11:27
Prosjekt

Migreneaura app

prosjektleder

Erling Andreas Tronvik
ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Nevrologi

Emneord

Migrene • migreneaura

HRCS-helsekategori

 • Nevrologisk

HRCS-forskningsaktivitet

 • 4.4 Befolkningsundersøkelser

Tidsramme

Aktivt
Start: 15. juli 2021 Slutt: 15. juli 2026

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Migreneaura app

Populærvitenskapelig sammendrag

Målet er å samle inn pålitelige data «live» fra hver pasient gjennom aurafasen, for å kunne sammenlikne og samle data fra mange pasienter samtidig. Dette er aldri gjort tidligere.
En detaljert beskrivelse av migreneaura vil hjelpe forskere å forstå hvordan aura oppstår, noe som vil være viktig for å kunne utvikle mer spesifikke behandlinger for migrene med aura. Foreløpig finnes det ikke noen spesifikk behandling for migreneaura.

Metode

Denne Appen samler inn data anonymt, og er et samarbeid mellom NTNU, St. Olavs hospital og IHS (International Headache Society).

Utstyr

Deltakere må laste ned aura-appen "Migreneaura" på sin smarttelefon og registrere minst 3 episoder med aura. Appen har en testfunksjon.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Erling Andreas Tronvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Gøril Bruvik Gravdahl

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nevroklinikken ved St. Olavs Hospital HF
1 - 2 av 2