Cristin-prosjekt-ID: 2516915
Registrert av: REK Sist endret: 5. september 2021, 11:52 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2516915
Registrert av: REK Sist endret: 5. september 2021, 11:52 Sist endret av: REK
Prosjekt

NON-PROTECTED

prosjektleder

Nina Iszatt
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/1944

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mars 2018 Slutt: 28. februar 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

NON-PROTECTED

Populærvitenskapelig sammendrag

Vaksinasjonsprogrammer er viktig, men kan nå være truet pga miljøgifters (som perfluoralkyl- og polyfluoroalkyl-substansene (PFAS)) virkning på immunforsvaret. Andre faktorer ved moderne livsstil, er av bekymring da det forandrer sammensetningen av tarmfloraen og reduserer diversiteten. Ett tidlig møte med visse bakterier regnes som avgjørende for et velfungerende immunforsvar. Hovedformålet med dette forskningsprosjektet er å undersøke om PFAS er av betydning for vaksine responsen også ved lavere nivåer. Vi vil også undersøke tarmfloraens rolle for vaksineresponser. Projekt bruker data fra to norsk fødselskohorter, HUMIS-NoMIC og MoBa. Vi vil vurdere bruken av morsmelk giftige nivåer som en proxy for prenatal eksponeringsnivå. Vi vil analysere prenatal eksponering for PFAS og se om dette påvirker vaksine respons i barndommen. Vi vil analysere effekten av prenatal eksponering for PFAS og andre toksiske blandinger og barndomsallergi. Vi vil undersøke den rollen av skjoldbruskhormoner.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Nina Iszatt

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Audun Aase

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Tove Karin Herstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Ida Johnsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Cathrine Thomsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 22 | Neste | Siste »