Cristin-prosjekt-ID: 2518522
Sist endret: 21. september 2021, 13:48

Cristin-prosjekt-ID: 2518522
Sist endret: 21. september 2021, 13:48
Prosjekt

Forekomst av spiseforstyrrelser hos ungdom i Norge: En epidemiologisk studie

prosjektleder

Anna Maria Camilla Lindvall Dahlgren
ved Oslo Nye Høyskole

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Psykologi

Emneord

Epidemiologi

HRCS-helsekategori

 • Mental helse

HRCS-forskningsaktivitet

 • 2.4 Overvåking og utbredelse

Kategorier

Prosjektkategori

 • Grunnforskning

Tidsramme

Aktivt
Start: 3. august 2020 Slutt: 3. august 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Forekomst av spiseforstyrrelser hos ungdom i Norge: En epidemiologisk studie

Vitenskapelig sammendrag

Spiseforstyrrelser (SF) er alvorlige psykiske lidelser som kjennetegnes av overopptatthet av kropp, mat og vekt. De oppstår oftest i tenårene, og er assosiert med høy grad av samsykelighet og økt dødelighet. Per dags dato vet vi lite om utbredelsen av SF i Norge. Den siste metodologisk robuste forekomststudien ble publisert for mer enn 20 år siden, og bruker, nå, utdaterte diagnostiske kriterier. Nylig validerte forskningsgruppen ved Regional Seksjon for Spiseforstyrrelser på Ullevål sykehus et nytt, web-basert diagnostisk verktøy, «the Eating Disorder Assessment for DSM-5» (EDA-5), som effektiv genererer spiseforstyrrelsesdiagnoser i følge DSM-5. Målet med dette prosjektet er den norske versjonen av EDA-5 for å estimere forekomsten av SF hos norske ungdommer. Resultatene fra prosjektet vil fungere som et grunnlag for en større epidemiologisk studie av spiseforstyrrelser i Norge.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Anna Maria Camilla Lindvall Dahlgren

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo Nye Høyskole
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Spiseforstyrrelser, regional seksjon (RASP) ved Oslo universitetssykehus HF

Anne Reneflot

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for psykisk helse og selvmord ved Folkehelseinstituttet

Line Norøm Wisting

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Spiseforstyrrelser, regional seksjon (RASP) ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 3 av 3