Cristin-prosjekt-ID: 2520656
Registrert av: REK Sist endret: 29. september 2022, 10:52

Cristin-prosjekt-ID: 2520656
Registrert av: REK Sist endret: 29. september 2022, 10:52
Prosjekt

Psykofarmaka inkludert bruk av ADHD medisiner under graviditet - innsikt fra MoBa undersøkelsen

prosjektleder

Jacqueline Mallory Cohen
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

forskningsansvarlige enheter

 • Universitetet i Bergen

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 247303

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. august 2021 Slutt: 31. juli 2027

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Psykofarmaka inkludert bruk av ADHD medisiner under graviditet - innsikt fra MoBa undersøkelsen

Populærvitenskapelig sammendrag

Forskningen vår fokuserer på kvinner som bruker psykofarmaka under graviditet, med spesielt fokus på ADHD legemidler. Det meste av forskningen om sikkerheten ved bruk av psykofarmaka under graviditet er avhengig av store registerbaserte observasjonsstudier. Imidlertid mangler helseregistre ofte informasjon om livsstil og psykososiale faktorer som ikke fanges opp av kliniske diagnoser. Derfor kan bruk av informasjon fra en stor spørreskjemabasert studie gi en annen og unik innsikt om bruk av medisiner og sikkerhet under graviditet. Studiepopulasjonen vår trekkes fra Medisinsk fødselsregister (MFR). Den inkluderer alle graviditeter i Norge fra oktober 1999 til juli 2009, perioden som overlapper den norske mor-, far- og barnestudien (MoBa). Vi vil koble MFR-data med MoBa-spørreskjemaer, resepter for psykofarmaka (Reseptregisteret / Legemiddelregisteret), og mors utdanning, samt informasjon om død og migrasjon (SSB). Vi vil beskrive MoBa-deltakernes representativitet i henhold til mors-, graviditets- og fødsels-egenskaper/forhold, og bruk av psykofarmaka før, under eller etter graviditet sammenlignet med befolkningen generelt. Blant MoBa-deltakere vil vi validere informasjon fra resepter mot mors egenrapporterte medisinbruk. Til slutt vil vi beskrive konsekvensene av å slutte med ADHD-medisiner under graviditet, dvs hvordan det påvirker kvinnenes psykiske helse og helseadferd. Å forstå konsekvensen av å stoppe med medisiner vil hjelpe kvinner og deres helsepersonell å balansere risikoen og fordelene ved behandlingen. Vi vil bruke funnene våre til å forbedre fremtidige registerbaserte studier av psykofarmaka under graviditet. Dette arbeidet vil også bidra til å forbedre fremtidig MoBa-forskning ved å forstå potensialet for seleksjonsskjevhet i forskjellige subpopulasjoner, inkludert kvinner med ADHD.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Jacqueline Mallory Cohen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for kroniske sykdommer ved Folkehelseinstituttet

Olga Basso

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved McGill University

Jennifer Hutcheon

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved The University of British Columbia

Siri Eldevik Håberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for fruktbarhet og helse ved Folkehelseinstituttet

Carolyn Cesta

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Karolinska Institutet
1 - 5 av 15 | Neste | Siste »