Cristin-prosjekt-ID: 2520989
Sist endret: 6. oktober 2021, 15:17

Cristin-prosjekt-ID: 2520989
Sist endret: 6. oktober 2021, 15:17
Prosjekt

IKT-støtte til FACT-team i distriktsområder i Norge

prosjektleder

Terje Geir Solvoll
ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. oktober 2019 Slutt: 30. september 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

IKT-støtte til FACT-team i distriktsområder i Norge

prosjektdeltakere

prosjektleder

Terje Geir Solvoll

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Maria Granja

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Erlend Bønes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
1 - 3 av 3

Resultater Resultater

Forskjellige journalsystem skaper trøbbel for FACT-team .

Bønes, Erlend; Liljebakk, Emil; Nygård, Stig. 2021, UNN, HELSEDIR, ANDREINSTIntervju
1 - 1 av 1