Cristin-prosjekt-ID: 2521296
Registrert av: REK Sist endret: 27. september 2022, 14:01

Cristin-prosjekt-ID: 2521296
Registrert av: REK Sist endret: 27. september 2022, 14:01
Prosjekt

Epigenetiske forandringer som mekanisme for leukemi hos barn

prosjektleder

Per Minor Magnus
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 285930

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. september 2021 Slutt: 31. desember 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Epigenetiske forandringer som mekanisme for leukemi hos barn

Populærvitenskapelig sammendrag

Formålet med prosjektet er å finne frem til årsaker til leukemi hos barn. Det er antatt at miljøeksponeringer i svangerskapet kan være av betydning. Slike eksponeringer kan gi endringer i det epigenetiske mønsteret i fosterets DNA. Vårt mål er å sammenligne det epigenetiske mønsteret i DNA fra navleveneblod hos barn som senere utvikler kreft med det epigenetiske mønsteret i DNA fra navleveneblod hos barn som ikke utvikler kreft.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Per Minor Magnus

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Astanand Jugessur

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for fruktbarhet og helse ved Folkehelseinstituttet

Håkon Kristian Gjessing

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for fruktbarhet og helse ved Folkehelseinstituttet

Yunsung Lee

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for fruktbarhet og helse ved Folkehelseinstituttet
1 - 4 av 4