Cristin-prosjekt-ID: 2521844
Sist endret: 18. oktober 2021, 11:32

Cristin-prosjekt-ID: 2521844
Sist endret: 18. oktober 2021, 11:32
Prosjekt

#drømmejobben

prosjektleder

Nina Jentoft
ved NORCE Helse og samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • NORCE Helse og samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Språkvitenskapelige fag

Emneord

Rekruttering • Flyktninger • Sykepleiere • Helsefaglig arbeid

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning
 • Bidragsprosjekt

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2017 Slutt: 31. desember 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

#drømmejobben

Populærvitenskapelig sammendrag

#drømmejobben har som mål å bidra til bedre rekruttering til kommunene i Agder. Som en del av prosjektet har KS Agder, og utvalgte kommuner i Agder, gjennomført forskning sammen med forskningsinstituttet NORCE og Universitetet i Agder. Prosjektet består av tre delprosjekt:

- Hva kan kommunene gjøre for å få flere unge menn og innvandrere til å velge kommunal helse – og omsorgstjeneste

- Rekruttering av flyktningerArbeides det for lite med likestilling, inkludering og mangfold i Agder-kommunene som arbeidsgivere?

- Hvordan rekruttere nyutdannede sykepleiere? - praksis i studiet viser vei. En kartlegging av 3. års sykepleierstudenters holdninger til og ønsker om arbeidsgiver som ferdig utdannet sykepleier

Dette forskningsarbeidet er gjennomført i tett samarbeid mellom KS Agder, kommuner og forskningsmiljøene. Resultater er presentert blant annet på Arendalsuka 2021 og en digital pressekonferanse i 2020. Se drømmejobben.com eller KS Agder sine sider for rapporter og presentasjoner

Vitenskapelig sammendrag

#drømmejobben har som mål å bidra til bedre rekruttering til kommunene i Agder. Forskningen i #drømmejobben er et langvarig FoU partnerskap mellom KS Agder, NORCE Norwegian Research Centre AS, Universitetet i Agder og flere kommuner i Agder. Tilsammen tre delprosjekt som omfatter hovedsaklig kvalitative forskningsaktiviteter og noe deskriptiv statistikk. Metoder som er anvendt er semi-strukturerte intervju, fokusgruppeinstervju og enkel spørreundersøkelse. Fagfellevurderte artikler er under utvikling i forlengelse av prosjektslutt

Metode

Metoder som er anvendt er semi-strukturerte intervju, fokusgruppeinstervju og enkel spørreundersøkelse.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Nina Jentoft

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved NORCE Helse og samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Arnhild Leer-Helgesen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Agder

Ellen Dahl Gundersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Agder

Migle Helmersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Helse og samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS
Aktiv cristin-person

Øyvind Hellang

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Helse og samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 5 av 5

Resultater Resultater

Rekruttering av flyktninger i kommunal oppvekstsektor og omsorgssektor - Presentasjon av et forskningsprosjekt i #drømmejobben 9. november 2020 .

Jentoft, Nina; Leer-Helgesen, Arnhild; Helmersen, Migle; Hellang, Øyvind. 2020, KS Agder digital pressekonferanse. NORCE, UIAFaglig foredrag

Rekruttering av flyktninger - Arbeides det for lite med likestilling, inkludering og mangfold i Agder-kommunene som arbeidsgivere?

Jentoft, Nina; Leer-Helgesen, Arnhild; Helmersen, Migle; Hellang, Øyvind. 2020, NORCE, UIARapport

Hvordan få sykepleiere til kommunen? Forskningsresultater fra #drømmejobben.

Jentoft, Nina; Gundersen, Ellen Dahl; Hellang, Øyvind. 2021, Arendalsuka 2021. NORCE, UIAFaglig foredrag

Hvordan rekruttere nyutdannede sykepleiere? - praksis i studiet viser vei .

Jentoft, Nina; Gundersen, Ellen Dahl; Hellang, Øyvind. 2021, NORCE, UIARapport
1 - 5 av 5