Cristin-prosjekt-ID: 2525415
Registrert av: REK Sist endret: 28. september 2022, 12:20

Cristin-prosjekt-ID: 2525415
Registrert av: REK Sist endret: 28. september 2022, 12:20
Prosjekt

Kvinners fruktbarhet og helse

prosjektleder

Siri Eldevik Håberg
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 277291

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 16.000.000
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 320656

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. juni 2021 Slutt: 31. desember 2028

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kvinners fruktbarhet og helse

Populærvitenskapelig sammendrag

For å forstå helse, trivsel og sykdomsrisiko hos kvinner gjennom livsløpet, er det viktig å forstå årsaker og konsekvenser av redusert fruktbarhet. I dette prosjektet vil vi forske på data som innhentes av Mor, far, barn undersøkelsen (MoBa). Som en del av innsamlingen utføres det fertilitetsundersøkelse av om lag 1000 unge kvinner mellom 18 og 24 år. I forskningsprosjektet vil vi beskrive deres fruktbarhetsstatus og studere hvordan denne henger sammen med både gener og miljø. Kvinnene er deltagere i Den Norske Mor, Far og Barn-studien (MoBa) og har blitt fulgt siden fosterlivet. Vi kan studere hvordan påvirkninger i fosterlivet og barndom henger sammen med  fruktbarhet i ung voksen alder. Vi vil også studere mødrene i MoBa og hvordan deres fruktbarhetshistorie henger sammen med helse senere i livet.

Resultatene fra prosjektet vil gi økt kunnskap om norske kvinners fruktbarhet og hvilken betydning fruktbarheten betyr for deres helse.

Link til MoBa-studien

Se vår brosjyre (pdf): Vil du være med i et forskningsprosjekt om kvinners fruktbarhet?

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Siri Eldevik Håberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Laura Oakley

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved The London School of Hygiene and Tropical Medicine, University of London

Ellen Øen Carlsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for fruktbarhet og helse ved Folkehelseinstituttet

Maria Christine Magnus

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for fruktbarhet og helse ved Folkehelseinstituttet

Liv Bente Bergem Romundstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for fruktbarhet og helse ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

The association between miscarriage and fecundability: the Norwegian Mother, Father and Child Cohort Study.

Arge, Lise Andrea; Håberg, Siri Eldevik; Wilcox, Allen J.; Næss, Øyvind Erik; Basso, Olga; Magnus, Maria Christine. 2021, Human Reproduction. FHI, NIEHS, UIO, MCGILLVitenskapelig artikkel
1 - 1 av 1