Cristin-prosjekt-ID: 2535865
Sist endret: 10. mars 2022, 11:19

Cristin-prosjekt-ID: 2535865
Sist endret: 10. mars 2022, 11:19
Prosjekt

How gastric bypass and sleeve gastrectomy change social experiences and biomarkers of well-being

prosjektleder

Jøran Sture Hjelmesæth
ved Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sykehuset i Vestfold HF

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 3.468.000
 • Helse Sør-Øst RHF
  Prosjektkode: 2021046

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsefag

HRCS-helsekategori

 • Mental helse

HRCS-forskningsaktivitet

 • 2.3 Psykologiske, sosiale og økonomiske faktorer

Kategorier

Prosjektkategori

 • Internt prosjekt
 • Anvendt forskning

Kontaktinformasjon

Sted
Jøran Hjelmesæth

Tidsramme

Aktivt
Start: 9. mars 2022 Slutt: 31. juli 2031

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

How gastric bypass and sleeve gastrectomy change social experiences and biomarkers of well-being

Vitenskapelig sammendrag

Obesity is one of the world`s most serious public health problems. Conservative weight reduction methods alone (diet, exercise) often show disappointing results, as the majority of people who lose weight regain it after a shorter or longer period of time. The currently most effective measure to achieve a durable weight-loss is bariatric surgery.When investigating the effectiveness of bariatric surgery, the focus has most often been on weight loss and obesity-related complications, while effects on social interaction and subjective experience have received much less attention (for reviews, see (Broadhead et al., 1983; Uchino, 2006). A large body of evidence has demonstrated that (supportive) social relationships benefit health. Most strikingly, individuals with low compared to those with high levels of social connectedness are more likely to die prematurely. Social relationships can also affect a range of other health conditions such as cardiovascular disease, cancer, and immune function e.g. (Umberson & Montez, 2010). However, individuals with obesity may experience social interactions as less positive than normal-weight individuals. They recount avoiding social events and relationships, but also career opportunities, shopping and other activities where they feel observed (Hughes & Degher, 1993; Maphis et al., 2013; Rosen et al., 1991) because of weight stigma. Such avoidance behaviour can lead to a “chronic disengagement” with many aspects of social life, which in turn might decrease interpersonal skills (Major & Schmader, 1998). Further investigations into the link between social behaviour and eating found that greater emotional eating is associated with greater social avoidance (Brytek-Matera et al., 2018). Eating was described a means to cope with loneliness on the one hand, while on the other hand aggravating feelings of being alone due to the stigma associated with obesity (SARLIO-LAHTEENKORVA, 1998). This way, loneliness and obesity can create a vicious circle. Only a few studies have investigated how bariatric surgery influences social interactions. One 10-year follow up study found improvements in social interactions for bariatric surgery, but not for conventional weight loss treatment (Karlsson et al., 2007). In qualitative studies, many participants mentioned that they received more positive social feedback following bariatric surgery (Lyons et al., 2014), and also that they enjoyed social activities more than before (Stolzenberger et al., 2013), although they also describe ambiguous feelings (Coulman et al., 2017). This conforms also to reports from our patients at Vestfold Hospital Trust. In the present study, we aim to investigate whether and how two types of bariatric surgery improve the response to a range of social aspects of patients’ daily lives. We further aim to determine potential mechanisms leading to these effects, namely changes in body image, gut hormones, and reward responsivity.

Metode

Quantitative research methods

Tittel

Hvordan påvirker overvektskirurgi sosiale erfaringer og velvære?

Vitenskapelig sammendrag

Vektreduserende kirurgi har blitt et vanlig inngrep ved norske sykehus. Årlig utføres nå i underkant av 3 000 operasjoner i Norge. Defleste pasienter oppnår god vektreduksjon og bedring av fedmerelaterte følgesykdommer etter inngrepet, og forekomsten avperioperative komplikasjoner er lav. Men hvordan slik kirurgi påvirker sosial interaksjon, sosiale erfaringer og vektinduserte stigma er litekjent. Overvekt er forbundet med redusert glede av sosial kontakt og fører ofte til sosial isolering. Samtidig vet vi at ensomhet redusererbåde psykisk og fysisk velbefinnende. Det er derfor viktig å fremskaffe kunnskapsbaserte data på dette feltet. Gjennom å studerepasienter som har gjennomgått to forskjellige typer vektreduserende kirurgiske inngrep, ønsker prosjektet å belyse hvordan dettepåvirker daglig sosialt samvær og underliggende mekanismer. Hypotesen er at vektreduserende kirurgi har en positiv påvirkning påsosialt samvær, sosiale erfaringer og velbefinnende, gjennom en endring i oppfatning av eget kroppsbilde, belønningssystemer og/ellerstresshormoner. Studiens resultater kan få stor betydning for folkehelsen, da et godt sosialt liv gjør individer mer fleksible motmiljømessige utfordringer, noe som igjen vil kunne bidra til bedre helse. Resultatene av dette prosjektet kan ha stor betydning forfremtidig valg av behandling, og ikke minst for helse og velvære for målgruppen.

Metode

Kvantiativ datainnsamlingsmetode

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Jøran Sture Hjelmesæth

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold HF

Jens Kristoffer Hertel

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold HF
Aktiv cristin-person

Linda Mathisen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold HF

Daniela M. Pfabigan

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap ved Universitetet i Oslo

Uta Sailer

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap ved Universitetet i Oslo
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »