Cristin-prosjekt-ID: 2545850
Sist endret: 14. september 2022, 17:45

Cristin-prosjekt-ID: 2545850
Sist endret: 14. september 2022, 17:45
Prosjekt

Romansen i nye former

prosjektleder

Toril Carlsen
ved Avdeling Operahøgskolen ved Kunsthøgskolen i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Avdeling Operahøgskolen ved Kunsthøgskolen i Oslo

Tidsramme

Aktivt
Start: 2. september 2022 Slutt: 1. november 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Romansen i nye former

Vitenskapelig sammendrag

Mange vil hevde at romansen er en historisk foreldet kunstform uten appell til det moderne mennesket. Uansett er det et faktum at man i dag stadig sjeldnere hører romanser fremført i en konsertsammenheng. I dette prosjektet utforskes ulike kunstneriske grep som kan bidra til å revitalisere og aktualisere romansen som kunstform. Blant annet vil vi trekke inn dramaturgiske elementer fra scenekunsten for å levendegjøre en kunstform som har stivnet litt i sin egen form. I tillegg vil vi utforske mulighetene for kreativ bruk av ny teknologi for å forsøke å gjøre romansen mer dagsaktuell og dermed lettere få innpass på strømmetjenester og andre digitale plattformer som formilder musikk til et yngre publikum.

Den overordnede målsetningen er altså å se på romanseformen med nye øyne og gi den en mer oppdatert innpakning ved å trekke inn elementer fra andre kunstarter. Det å sette romansen i dialog med andre kulturelle uttrykksformer tror vi kan bidra til å gjøre den mer konvertibel inn mot det moderne samfunn og øke interessen for en kunstform som de senere år har havnet litt i den kulturelle bakevje.

Prosjektet er et samarbeid med Norge Musikkhøgskole, Universitetet i Agder og Operahøgskolen. Arbeidet vil munne ut i en workshop 26.01 2023 og blir en del av Kunstnerisk forskningsuke ved KHiO på nyåret. 

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Toril Carlsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling Operahøgskolen ved Kunsthøgskolen i Oslo

Ann Helen Moen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges musikkhøgskole, FoU innsatsområde A ved Norges musikkhøgskole

Benedikte Sofie Ribe

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Agder
Aktiv cristin-person

Nils Harald Sødal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling Operahøgskolen ved Kunsthøgskolen i Oslo
Aktiv cristin-person

Anna Elisabet Einarsson

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling Operahøgskolen ved Kunsthøgskolen i Oslo
1 - 5 av 5