Cristin-prosjekt-ID: 2547196
Registrert av: REK Sist endret: 23. september 2022, 14:30 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2547196
Registrert av: REK Sist endret: 23. september 2022, 14:30 Sist endret av: REK
Prosjekt

Aortastenose hos eldre

prosjektleder

Lars Gullestad
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

forskningsansvarlige enheter

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2009/706

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. september 2009 Slutt: 30. desember 2032

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Aortastenose hos eldre

Populærvitenskapelig sammendrag

Aortastenose (AS) er det vanligste hjerte-klaffesykdommen i den vestlige verden med en beregnet forekomst på 2–7 % i befolkningen >65 år. I Norge har mellom 15 000 og 50 000 personer AS. Antall personer med AS er økende både pga at antall eldre øker, men også som konsekvens av økende aldersjustert forekomst. Den eneste kurative behandling ved AS er operasjon med innsettting av kunstig klaff. Valg av behandling, medisinsk eller operasjon, kan være vanskelig. En vellykket operasjon innebærer et godt liv, men en operasjon vil alltid innebære fare for død og komplikasjoner, spesielt hos eldre. Komplikasjonene varierer imidlertid betydelig, slik at en utfordring ligger i å velge ut pasienter til rett behandling. Hypotesen i denne studien er at pasientens generelle livskvalitet samt motivasjon og preferanser for behandling er viktig som utvelgeskriterium i tillegg til tradisjonelle faktorer som hjertets beskaffenhet og andre sykdommer. 400 pasienter med AS undersøkes kartlegges fysisk og psykisk før og etter 1 år uavhengig av operasjon eller ikke, og gir et totalbilde både hos de som opereres og de som ikke opereres

prosjektdeltakere

prosjektleder

Lars Gullestad

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Amjad Hussein

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker

Anette Borger Kvaslerud

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Elisabeth Bjørkelund

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker

Andreas Auensen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
1 - 5 av 14 | Neste | Siste »