Cristin-prosjekt-ID: 350344
Sist endret: 31. oktober 2013, 13:38

Cristin-prosjekt-ID: 350344
Sist endret: 31. oktober 2013, 13:38
Prosjekt

Utvikling av 3D-applikasjon til bruk i undervisning av kordirigenter

prosjektleder

Thomas Richard Caplin
ved Institutt for kunstfag og kulturstudier ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskolen i Innlandet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 31. august 2011 Slutt: 31. juli 2013

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Utvikling av 3D-applikasjon til bruk i undervisning av kordirigenter

Sammendrag

Samarbeidsprosjekt mellom Thomas Caplin, Tollef Roe Steen, Bård R. Gunnerud og Ole E. Flaten.● Oppnå kinestetisk bevissthetØnsker å se en kongruens mellom hva dirigenten gjør og hva dirigenten får ut av koret.Hovedmål: Bygge kompetanse innen motion capture- og spillteknologi for å utvikle en undervisningsapplikasjon til bruk for kordirigenter, med basis i arbeidet til Thomas Caplin.Hovedmål første år: Lage en prototype av applikasjonen for å:- høste erfaring om hvordan programmet kan utformes og lages. - bruke denne til å søke om eksterne midler og samarbeidspartnere til vidreutvikling av prosjektet.Delmål: Teste ut og lære teknologi som tregns for å lage dette programmet: - Tilegne oss kompetanse på bruk av motion capture-data med Motion Builder og 3dsMax. - Omforme motion capture-data til å kunne styre en virtuell dirigent i applikasjonen. - Kryssplatform-programmering for Mac og PC

Vitenskapelig sammendrag

Samarbeidsprosjekt mellom Thomas Caplin, Tollef Roe Steen, Bård R. Gunnerud og Ole E. Flaten.● Oppnå kinestetisk bevissthetØnsker å se en kongruens mellom hva dirigenten gjør og hva dirigenten får ut av koret.Hovedmål: Bygge kompetanse innen motion capture- og spillteknologi for å utvikle en undervisningsapplikasjon til bruk for kordirigenter, med basis i arbeidet til Thomas Caplin.Hovedmål første år: Lage en prototype av applikasjonen for å:- høste erfaring om hvordan programmet kan utformes og lages. - bruke denne til å søke om eksterne midler og samarbeidspartnere til vidreutvikling av prosjektet.Delmål: Teste ut og lære teknologi som tregns for å lage dette programmet: - Tilegne oss kompetanse på bruk av motion capture-data med Motion Builder og 3dsMax. - Omforme motion capture-data til å kunne styre en virtuell dirigent i applikasjonen. - Kryssplatform-programmering for Mac og PC

prosjektdeltakere

prosjektleder

Thomas Richard Caplin

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for kunstfag og kulturstudier ved Høgskolen i Innlandet

Tollef Roe Steen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for kunstfag og kulturstudier ved Høgskolen i Innlandet
Aktiv cristin-person

Bård Gunnerud-Åhlén

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for Spillutdanninger – Spillskolen ved Høgskolen i Innlandet

Ole Einar Flaten

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for Spillutdanninger – Spillskolen ved Høgskolen i Innlandet
1 - 4 av 4