Cristin-prosjekt-ID: 355687
Sist endret: 27. oktober 2015 12:10

Cristin-prosjekt-ID: 355687
Sist endret: 27. oktober 2015 12:10
Prosjekt

The Effect of Lifestyle Intervention Vs Gastric Bypass on Various Comorbidities in Morbidly Obese Subjects (MOBIL-study)

prosjektleder

Jøran Hjelmesæth
ved Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold HF

Tidsramme

Avsluttet
Start: 5. januar 2006 Slutt: 28. januar 2009

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

The Effect of Lifestyle Intervention Vs Gastric Bypass on Various Comorbidities in Morbidly Obese Subjects (MOBIL-study)

Sammendrag

This follow up study (>1 year) aims to compare the effects of lifestyle intervention and gastric by pass surgery on various comorbidities associated with morbid obesity.

Vitenskapelig sammendrag

Dette er en prospektiv studie som sammenlikner effekten av fedmekirurgi med ett intensivt livsstilsbehandlingsopplegg på Evjeklinikken. Vi har inkludert 180 pasienter, hvorav 100 er operert med gastrisk bypass og 80 behandlet med et intensivt livsstilsprogram på Evjeklinikken. Opplegget ved klinikken er basert på at fedme oppfattes som en kronisk progredierende tilstand som uten adekvat intervensjon fører til fysisk, psykisk og sosial komorbiditet. Intervensjonsmodellen har som mål å sikre en langsiktig atferdsmodifisering. Ved endring av livsstil, vil oftest vektreduksjon og derav bedring av komorbiditet komme som en sekundær (og tertiær) gevinst. Studien består av 6-deler; diabetes, hypertensjon, obstruktiv søvnapne, livskvalitet, lunge og kost. MOBIL- studien danner grunnlaget for minst tre av våre doktorgradsprosjekter (Dag, Line, Jan Magnus). Studien er avsluttet og det er allerede publisert en del baselineresultater. Den prospektive delen ble avsluttet våren 2009 og flere manuskripter er under planlegging og utarbeidelse.

Metode

PhD.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Jøran Hjelmesæth

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold HF

Dag Hofsø

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold HF

Jan Magnus Fredheim

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold HF

Njord Nordstrand

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold HF

Line Kristin Johnson

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold HF
1 - 5 av 5

Resultater Resultater

Health related quality of life 5 years after bariatric surgery and intensive lifestyle intervention for morbid obesity.

Karlsen, Tor-Ivar; Lund, Randi Størdal; Sandbu, Rune; Hjelmesæth, Jøran. 2014, Obesity Facts. VESTFOLD, UIO, UIASammendrag/abstract

Beta cell function after weight loss: a clinical trial comparing gastric bypass surgery and intensive lifestyle intervention.

Hofsø, Dag; Jenssen, Trond Geir; Bollerslev, Jens; Ueland, Thor; Godang, Kristin; Stumvoll, Michael; Sandbu, Rune; Røislien, Jo; Hjelmesæth, Jøran. 2011, European Journal of Endocrinology. UIT, VESTFOLD, UL, UIO, OUSVitenskapelig artikkel

Obesity-related cardiovascular risk factors after weight loss: a clinical trial comparing gastric bypass surgery and intensive lifestyle intervention.

Hofsø, Dag; Nordstrand, Njord; Johnson, Line Kristin; Karlsen, Tor-Ivar; Hager, Helle; Jenssen, Trond Geir; Bollerslev, Jens; Godang, Kristin; Sandbu, Rune; Røislien, Jo mfl.. 2010, European Journal of Endocrinology. UIT, VESTFOLD, UIO, OUS, EVJEVitenskapelig artikkel
1 - 3 av 3