Cristin-prosjekt-ID: 356891
Sist endret: 17. desember 2015, 13:37

Cristin-prosjekt-ID: 356891
Sist endret: 17. desember 2015, 13:37
Prosjekt

Databasert arbeidsminnetrening av barn med cerebral parese, en pilot studie

prosjektleder

Gro Løhaugen
ved Sørlandet sykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sørlandet sykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Tidsramme

Avsluttet
Start: 20. april 2015 Slutt: 31. desember 2015

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Databasert arbeidsminnetrening av barn med cerebral parese, en pilot studie

Sammendrag

Barn med cerebral parese (CP) har økt forekomst av ulike typer av lærevansker. Redusert arbeidsminnefunksjon har blitt knyttet til lærevansker som er hyppig forekommende hos barn med CP. Arbeidsminne er en viktig funksjon i dagliglivet, blant annet i undervisning og i sosiale situasjoner hvor det kreves at vi holder fast på informasjon samtidig som vi bearbeider den. Nyere forskning har imidlertid vist at denne funksjonen kan bedres betydelig som følge av trening.I dette prosjektet ønsker vi å undersøke om daglig bruk av et databasert treningsprogram vil bedre arbeidsminnefunksjon hos 115 norske barn med CP (7-15 år). Vi vil også vurdere en eventuell generaliseringseffekt av treningen, det vil si om også oppmerksomhetsfunksjon, impulskontroll og innlæring vil kunne bedres. Eventuelle gunstige effekter på barnets psykiske og sosiale funksjon vil også bli vurdert. Prosjektet er en multisenterstudie hvor barn med CP fra Aust- og Vest-Agder, Vestfold, Rogaland, Nord- og Sør-Trøndelag deltar. Barna skal rekrutteres via CP-registeret. Treningen utføres med et databasert arbeidsminneprogram (Robomemo) hjemme, 30-40 minutter pr. dag, totalt 25 treningsøkter i løpet av 6 uker. Programmet har form av små “dataspill”.

Vitenskapelig sammendrag

Formålet med pilotprosjektet er å evaluere om databasert arbeidsminnetrening for førskolebarn med cerebral parese lar seg gjennomføre og om et utvalg nevropsykologiske tester er hensiktsmessige å bruke. På bakgrunn av erfaringer i pilotstudien ønsker man på et senere tidspunkt eventuelt å gjennomføre et større studie for å evaluere effekt av databasert arbeidsminnetrening for denne gruppen barn. Pilotstudien innebærer at seks barn (alder 4-6 år) med CP, som deltar i Program Intensivert Habilitering ved Sørlandet Sykehus, gjennomgår et 5 ukers treningsprogram (CogMed JM) sammen med sine foresatte. Barna blir testet før oppstart, 2-3 uker etter avslutning og 6 mnd etter avslutning av treningsprogrammet. Vi ønsker å finne ut hvor mange barn som klarer å gjennomføre treningen, om det nevropsykologiske testbatteriet fungerer tilfredsstillende og om foreldre opplever treningen som gjennomførbar og nyttig.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Gro Løhaugen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sørlandet sykehus HF

Anne Elisabeth Ross Raftemo

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold HF

Guro Lillemoen Andersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold HF

Jon Sverre Skranes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for klinisk og molekylær medisin ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Torstein Vik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for klinisk og molekylær medisin ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »