Cristin-prosjekt-ID: 361323
Sist endret: 12. januar 2015, 10:16

Cristin-prosjekt-ID: 361323
Sist endret: 12. januar 2015, 10:16
Prosjekt

Barnevern i Norge 1990-2011

prosjektleder

Lars Bjarne Kristofersen
ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet - storbyuniversitetet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 30. juni 2008 Slutt: 31. desember 2012

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Barnevern i Norge 1990-2011

Sammendrag

Prosjektet benytter registerdata fra Statistisk sentralbyrå om barnevern. Datamaterialet skal etterhvert bestå av alle barn som har vært i kontakt med barnevernet fra 1990 til 2011. Prosjektet sikter bl.a. mot å belyse hvordan det går med barnevernets barn på lang sikt, og hvilken betydning tidlig intervensjon har for barnas utvikling. Av spesiell interesse er barn med behov for et særlig fokus: barn med atferdsproblemer, barn med minoritetsetnisk bakgrunn og barn som har vært mishandlet.

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet benytter registerdata fra Statistisk sentralbyrå om barnevern. Datamaterialet skal etterhvert bestå av alle barn som har vært i kontakt med barnevernet fra 1990 til 2011. Prosjektet sikter bl.a. mot å belyse hvordan det går med barnevernets barn på lang sikt, og hvilken betydning tidlig intervensjon har for barnas utvikling. Av spesiell interesse er barn med behov for et særlig fokus: barn med atferdsproblemer, barn med minoritetsetnisk bakgrunn og barn som har vært mishandlet.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Lars Bjarne Kristofersen

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 1 av 1