Cristin-prosjekt-ID: 380116
Sist endret: 26. juli 2012, 14:56

Cristin-prosjekt-ID: 380116
Sist endret: 26. juli 2012, 14:56
Prosjekt

Collaboration with University of Illinois at Urbana-Champaign, Urbana, Illinois – Effect of feeding regime on ruminant intestinal microbiota

prosjektleder

Margarita Novoa-Garrido
ved Norsk institutt for bioøkonomi

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norsk institutt for bioøkonomi

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Fôring

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. juni 2008 Slutt: 31. mai 2009

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Collaboration with University of Illinois at Urbana-Champaign, Urbana, Illinois – Effect of feeding regime on ruminant intestinal microbiota

Vitenskapelig sammendrag

In ruminants, the microbial population in the paunch or rumen ferments the feed eaten by the animal. These carbohydrates are converted into volatile fatty acids (VFA), which are absorbed by the host and serve as the primary source of energy for ruminants. Seventy percent of VFA produced from fermentation of feedstuffs by rumen microbes are absorbed from rumen-reticulum and 18-21% from the omasum. Organic acids are also produced from the degradation of proteins in the rumen. These organic acids are converted into amino acids by the rumen microbiota and assembled into microbial protein, which pass to the abomasum and small intestine for digestion and absorption (2).The microbiota in the rumen depends on the characteristics of the diet. The nature of the ruminal microbiota and the fermentation processes will consequently influence the composition of the microbiota in the distal intestinal tract i.e. caecum and colon.Ruminant microbiologists have traditionally focused their studies in the rumen microbiota, and the focus has concentrated on the ruminal fermentation in relation to production parameters. Little research has been performed related manipulation of the ecology of the post-ruminal intestinal tract and its potential effect on bacterial dissemination/transmission. Our hypothesis is that the properties of the chosen feed regime affect the composition and characteristics not only of the rumen microbiota but also of the post-ruminal microbiota specifically in the caecum and colon over time. The nature of the feeding regime will consequently affect the dissemination of pathogenic bacteria such as E. coli-types with virulence factors.

Metode

Networking

Tittel

NYBAKT

Vitenskapelig sammendrag

Bioforsk Nord ønsker å studere hvordan fôringens egenskaper påvirker sammensetningen og egenskapene til tarmfloraen over tid hos drøvtyggere. Fôrings kvaliteter kan som følge kunne påvirke spredning av bakterier som E. coli-typer. Professor Roderick I. Mackie fra University i Illinois, USA, er en svært viktig samarbeidspartner i denne forskningslinje på grunn av sin ekspertise i dyr bakterielle økologi. Forskningsgruppe til professor Mackie bruker molekylære metoder som kan måle svingninger i forekomsten av et bestemt bakterier eller grupper av bakterier i forhold til hverandr. Professor Mackie har jobbet med bakteriefloraer i vommen og tarmen, og vi ønsker å bruke hans kompetanse for å måle effekten av ulike variabler på tarmflora. Professor Henning Sørum fra Norges veterinærhøgskolen er den tredje parten i dette samarbeidet. Professor Henning Sørum støtte til nettverket vil være basert på hans ekspertise på dyret tarmflora.

Metode

Nettverksbygging

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Margarita Novoa-Garrido

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Norsk institutt for bioøkonomi

Henning Sørum

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for prekliniske fag og patologi ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Roderick I Mackie

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved University of Illinois at Urbana-Champaign
1 - 3 av 3