Cristin-prosjekt-ID: 403332

Cristin-prosjekt-ID: 403332
Prosjekt

Motorisk kompetanse hos 6-åringer

prosjektleder

Frøydis Hausmann
ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 27. januar 1996 Slutt: 10. juni 2001

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Motorisk kompetanse hos 6-åringer

Sammendrag

Pågående hovedfagsarbeid. Motorisk undersøkelse av 77 6-åringer fordelt på 3 ulike skoler. Samtlige gjennomgikk motorisk og kognitiv test. En testgruppe ble fulgt nøye opp med daglig sansemotorisk aktivitet i løpet av et halvt år, testing i prosjektets begynnelse og avslutning.

Vitenskapelig sammendrag

Pågående hovedfagsarbeid. Motorisk undersøkelse av 77 6-åringer fordelt på 3 ulike skoler. Samtlige gjennomgikk motorisk og kognitiv test. En testgruppe ble fulgt nøye opp med daglig sansemotorisk aktivitet i løpet av et halvt år, testing i prosjektets begynnelse og avslutning.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Frøydis Hausmann

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 1 av 1