Cristin-prosjekt-ID: 403538
Sist endret: 10. desember 2007, 00:00

Cristin-prosjekt-ID: 403538
Sist endret: 10. desember 2007, 00:00
Prosjekt

Basket i skolefritidsordningen

prosjektleder

Frøydis Hausmann
ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Idrettspedagogikk og -psykologi • Humaniora

Emneord

Skole • Aktivitet • Samarbeid

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mars 2005 Slutt: 30. august 2006

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Basket i skolefritidsordningen

Sammendrag

Samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Bergen, Hop Basketballklubb og fem barneskoler i Bergen. Basket i SFO-tiden for å øke barnas andel av fysisk aktivitet i hverdagen, samt å utvikle samarbeid mellom skole og idrettslag i nærmiljøet.

Vitenskapelig sammendrag

Samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Bergen, Hop Basketballklubb og fem barneskoler i Bergen. Basket i SFO-tiden for å øke barnas andel av fysisk aktivitet i hverdagen, samt å utvikle samarbeid mellom skole og idrettslag i nærmiljøet.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Frøydis Hausmann

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet

Siver Stendahl

  • Tilknyttet:
    Prosjektdeltaker
1 - 2 av 2