Cristin-prosjekt-ID: 403649
Sist endret: 31. januar 2008 00:00

Cristin-prosjekt-ID: 403649
Sist endret: 31. januar 2008 00:00
Prosjekt

Barns realisasjon av #sC-grupper

prosjektleder

Magnhild Selås
ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Språkvitenskapelige fag

Emneord

Fonologi

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2006 Slutt: 8. august 2008

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Barns realisasjon av #sC-grupper

Sammendrag

Når tileigner små barn seg realisasjonen av konsonantgrupper i byrjinga av ord? Undersøkinga legg særskilt vekt på realisasjonen av konsonantgrupper som startar med s.

Vitenskapelig sammendrag

Når tileigner små barn seg realisasjonen av konsonantgrupper i byrjinga av ord? Undersøkinga legg særskilt vekt på realisasjonen av konsonantgrupper som startar med s.

Tittel

The aquisition of #sC-clusters

Sammendrag

How do Norwegian toddlers learn to pronounce consonant-clusters? The project focusses primarily on #sC-clusters.

Vitenskapelig sammendrag

How do Norwegian toddlers learn to pronounce consonant-clusters? The project focusses primarily on #sC-clusters.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Magnhild Selås

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 1 av 1