Cristin-prosjekt-ID: 403680
Sist endret: 22. august 2013, 15:41

Cristin-prosjekt-ID: 403680
Sist endret: 22. august 2013, 15:41
Prosjekt

Helseeffekter av inntak av fet vs.mager fisk

prosjektleder

Hege Wergedahl
ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Bergen
 • Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Ernæring

Emneord

Kolesterol • Fisk • Fiskeolje

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. oktober 2008 Slutt: 31. desember 2010

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Helseeffekter av inntak av fet vs.mager fisk

Sammendrag

De helsefremmende effektene av fiskeolje har vært kjent lenge. Det er den senere tid funnet at også fiskeprotein har gunstige helseeffekter. Det er av interesse å undersøke om inntak av mager fisk (inneholder lite fiskeolje) har de samme gunstige effektene på fettinnhold og nivå av betennelses-markører i blod hos friske individer, som inntak av fet fisk. Dette vil bli undersøkt vha et forsøk der deltakerne får tilrettelagt måltider med fet eller mager fisk eller kontrollmåltider over flere uker. Blodprøver vil bli tatt før og etter forsøket.

Vitenskapelig sammendrag

De helsefremmende effektene av fiskeolje har vært kjent lenge. Det er den senere tid funnet at også fiskeprotein har gunstige helseeffekter. Det er av interesse å undersøke om inntak av mager fisk (inneholder lite fiskeolje) har de samme gunstige effektene på fettinnhold og nivå av betennelses-markører i blod hos friske individer, som inntak av fet fisk. Dette vil bli undersøkt vha et forsøk der deltakerne får tilrettelagt måltider med fet eller mager fisk eller kontrollmåltider over flere uker. Blodprøver vil bli tatt før og etter forsøket.

Tittel

Health effects of dietary intake of fatty vs lean fish

Sammendrag

The health beneficial effects of fish oil have been known for a long time. Lately, also fish protein has been found to possess favourable health effects. It is of interest to investigate if intake of lean fish (contains only small amounts of fish oil) results in similar beneficial effect on the fat content and on inflammatory parameters in healthy individuals as compared to intake of fatty fish. This will be investigated in an experiment in which the participants will be served meals containing fatty or lean fish or control meals for several weeks. Blood samples will be collected before and after the experiment.

Vitenskapelig sammendrag

The health beneficial effects of fish oil have been known for a long time. Lately, also fish protein has been found to possess favourable health effects. It is of interest to investigate if intake of lean fish (contains only small amounts of fish oil) results in similar beneficial effect on the fat content and on inflammatory parameters in healthy individuals as compared to intake of fatty fish. This will be investigated in an experiment in which the participants will be served meals containing fatty or lean fish or control meals for several weeks. Blood samples will be collected before and after the experiment.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Hege Wergedahl

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet

Rolf Kristian Berge

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
1 - 2 av 2