Cristin-prosjekt-ID: 403744
Sist endret: 22. september 2010, 00:00

Cristin-prosjekt-ID: 403744
Sist endret: 22. september 2010, 00:00
Prosjekt

"Å marinere elevar i gode nynorskbøker". Ei undersøking av 4.-klassingars utvikling med omsyn til lese- og skrivedugleik, gjennom eitt år med mykje lesestimulering og lesing.

prosjektleder

Hilde Traavik
ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Anvendt språkvitenskap

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2009 Slutt: 31. desember 2010

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

"Å marinere elevar i gode nynorskbøker". Ei undersøking av 4.-klassingars utvikling med omsyn til lese- og skrivedugleik, gjennom eitt år med mykje lesestimulering og lesing.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Hilde Traavik

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 1 av 1