Cristin-prosjekt-ID: 403802
Sist endret: 2. desember 2014, 08:47

Cristin-prosjekt-ID: 403802
Sist endret: 2. desember 2014, 08:47
Prosjekt

Regning i alle fag - norsk

prosjektleder

Bjørn Smestad
ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet
 • Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Matematikk • Språkvitenskapelige fag

Emneord

Norsk

Tidsramme

Avsluttet
Start: 6. juni 2009 Slutt: 30. januar 2010

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Regning i alle fag - norsk

Sammendrag

På oppdrag fra KD/Utdanningsdirektoratet har Matematikksenteret ledet og koordinert arbeidet med å utvikle materiell til etterutdanning i regneopplæring. Materiellet skal støtte opp om læreplanens intensjoner når det gjelder grunnleggende ferdigheter i regning. Dette etterutdanningsmateriellet skal være fritt tilgjengelig for alle universiteter, høyskoler og andre institusjoner, slik at de kan tilby etterutdanning i regneopplæring. Materiellet skal også kunne benyttes i institusjonenes grunn- og videreutdanning. Etterutdanningsmatriellet Veiledningsmateriell i regning i alle fag skal bidra til å - spre gode ideer og opplegg som bidrar til å heve kompetansen i regning i alle fag - støtter opp om lokale læreplaner - kan brukes i forbindelse med etter- og videreutdanningstilbud.

Vitenskapelig sammendrag

På oppdrag fra KD/Utdanningsdirektoratet har Matematikksenteret ledet og koordinert arbeidet med å utvikle materiell til etterutdanning i regneopplæring. Materiellet skal støtte opp om læreplanens intensjoner når det gjelder grunnleggende ferdigheter i regning. Dette etterutdanningsmateriellet skal være fritt tilgjengelig for alle universiteter, høyskoler og andre institusjoner, slik at de kan tilby etterutdanning i regneopplæring. Materiellet skal også kunne benyttes i institusjonenes grunn- og videreutdanning. Etterutdanningsmatriellet Veiledningsmateriell i regning i alle fag skal bidra til å - spre gode ideer og opplegg som bidrar til å heve kompetansen i regning i alle fag - støtter opp om lokale læreplaner - kan brukes i forbindelse med etter- og videreutdanningstilbud.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Bjørn Smestad

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

Tuva Bjørkvold

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

Magni Elen Hope Lossius

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet

Hilde Traavik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet

Trine Gedde-Dahl

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 5 av 5