Cristin-prosjekt-ID: 403926
Sist endret: 11. desember 2014 14:20
Cristin-prosjekt-ID: 403926
Sist endret: 11. desember 2014 14:20
Prosjekt

Klasseromsprosjektet

prosjektleder

Øyvind Jacobsen Bjørkås
ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag ved Nord universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag ved Nord universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Matematikk • Nordiske språk • Allmennpedagogikk • Spesialpedagogikk • Fagdidaktikk

Emneord

Matematikkdidaktikk • Lese og skriveferdigheter • Lesing • Fagdidaktikk • Klasseromsforskning • Opplæring • Undervisning / pedagogikk • Pedagogikk • Inkluderende opplæring • Undervisning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2006 Slutt: 31. juli 2009

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Klasseromsprosjektet

Sammendrag

Det er et mål at undervisningen i lærerutdanning skal være forskningsbasert. Dette skal blant annet innebære at studentene selv skal drive med forskning. Studentene på mastermodulen "Tilpassa opplæring i skolefag" med fordypning i norsk eller matematikk, skal utføre et feltarbeid eller et utviklingsarbeid i skolen; sin egen klasse/egne elever, på en skole, i en annen lærers klasse, .... Denne aktiviteten vil være et bidrag til å styrke sammenhengen mellom teori og praksisfeltet i utdanninga. Målet med forskningen er å fremme, dokumentere og synliggjøre tilpassa opplæring i skolen, eller evt. å avdekke hvordan opplæring ikke er tilpassa. Prosjektlederne sammenfatter resultater og funn fra de enkelte delprosjektene.

Vitenskapelig sammendrag

Det er et mål at undervisningen i lærerutdanning skal være forskningsbasert. Dette skal blant annet innebære at studentene selv skal drive med forskning. Studentene på mastermodulen "Tilpassa opplæring i skolefag" med fordypning i norsk eller matematikk, skal utføre et feltarbeid eller et utviklingsarbeid i skolen; sin egen klasse/egne elever, på en skole, i en annen lærers klasse, .... Denne aktiviteten vil være et bidrag til å styrke sammenhengen mellom teori og praksisfeltet i utdanninga. Målet med forskningen er å fremme, dokumentere og synliggjøre tilpassa opplæring i skolen, eller evt. å avdekke hvordan opplæring ikke er tilpassa. Prosjektlederne sammenfatter resultater og funn fra de enkelte delprosjektene.

Tittel

Classroom project

Sammendrag

Inclusive education in the practice field. Student's empirical research projects.

Vitenskapelig sammendrag

Inclusive education in the practice field. Student's empirical research projects.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Øyvind Jacobsen Bjørkås

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag ved Nord universitet

Toril Fiva

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag ved Nord universitet
1 - 2 av 2