Cristin-prosjekt-ID: 403959
Sist endret: 2. november 2016 13:17

Cristin-prosjekt-ID: 403959
Sist endret: 2. november 2016 13:17
Prosjekt

Ungdom i svevet - Nordlandsprosjektet

prosjektleder

Reidun Follesø
ved Fakultet for samfunnsvitenskap ved Nord universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag ved Nord universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Sosialt arbeid

Emneord

Ungdom • Sosialt arbeid • Lokalsamfunn

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2008 Slutt: 31. desember 2010

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Ungdom i svevet - Nordlandsprosjektet

Sammendrag

Ungdom i svevet ¿ Nordlandsprosjektet, er rettet mot målgruppen ungdom i alderen 15-25 år som har droppet ut eller er på drift bort fra skole, jobb, ordinære fritidstilbud, lokalmiljø, familie og/ eller venner. Deres bakgrunn er ofte preget av omsorgssvikt, fattigdom, sviktende skolegang og sosiale problemer. Videre av svikt i overganger i hjelpesystemer som skole, arbeidsliv, barnevern og sosialtjeneste. Prosjektet har vokst frem på bakgrunn av behov og utfordringer som kommuner i Nordland opplever, og som er forankret i Nasjonal strategi for tidlig intervensjon på rusmiddelområdet. Fylkesmannen har inngått samarbeid med ni kommuner, som får statlige midler for å prøve ut ulike strategier og tiltak. Disse kommunene er Alstahaug, Bodø, Brønnøy, Dønna, Lødingen, Rana, Saltdal, Sortland og Vestvågøy kommuner. Høgskolen i Bodø leder forsknings- og utviklingsarbeidet. Prosjektet er finansiert av Barne- ungdoms og familiedirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet og Helsedirektoratet, og varer fra 2008 -2010. Det er utviklet i nært samarbeid med Barne- ungdoms og familieetaten i region Nord, representert ved Fagteam Bodø og bygger forøvrig på innspill og i dialog med Nord Norsk kompetansesenter rus, NAV Nordland, og en rekke andre regionale samarbeidspartnere og brukerorganisasjoner. Prosjektet skal bidra til at ungdommene opplever at de blir gitt mulighet til å utvikle sitt eget potensial, og mestre ut fra egne forutsetninger. De skal oppleve å møte en helhetlig og samordnet tjeneste som tenker langsiktig. Videre at de som avviser hjelp, får oppleve å ikke bli gitt opp og at de blir møtt med individuelt tilpasset hjelp, og realistiske ambisjoner. I forhold til lokal fagutvikling skal prosjektet bidra til å videreutvikle og etablere samarbeidstiltak og samarbeidsformer på tvers av etablerte etatsgrenser, og finne ut hva som kjennetegner hensiktsmessige måter å organisere arbeidet på. Det er et ønske om å prøve ut en ordning med koordinerende kontaktpersoner, og etablere et fleksibelt og tilgjengelig tilbud, utover ordinær arbeidstid, basert på ungdommenes behov. Videre ønsker vi å styrke kommunens forutsetninger til å møte målgruppen, gjennom å utvikle og styrke kompetansen og utvikle kvalitetssystemer. Dernest vil vi bidra til kunnskapsutviklingen på området, og til å utvikle modeller for formidling og forankring av kunnskap i kommunene. Prosjektet har også ambisjoner i forhold til nasjonal kunnskapsutvikling. Vi skal identifisere hva som hemmer og fremmer gode løsninger i arbeidet med målgruppa, ved å kombinere og sammenholde egne erfaringer med tidligere/ eksisterende forskning. Det skal legges vekt på å løfte lokale erfaringer til enkel overførbar kunnskap. Dette kan for eksempel være tilnærmingsmåter, organisatoriske løsninger, metoder og personlige ferdigheter/ egenskaper.

Vitenskapelig sammendrag

Ungdom i svevet ¿ Nordlandsprosjektet, er rettet mot målgruppen ungdom i alderen 15-25 år som har droppet ut eller er på drift bort fra skole, jobb, ordinære fritidstilbud, lokalmiljø, familie og/ eller venner. Deres bakgrunn er ofte preget av omsorgssvikt, fattigdom, sviktende skolegang og sosiale problemer. Videre av svikt i overganger i hjelpesystemer som skole, arbeidsliv, barnevern og sosialtjeneste. Prosjektet har vokst frem på bakgrunn av behov og utfordringer som kommuner i Nordland opplever, og som er forankret i Nasjonal strategi for tidlig intervensjon på rusmiddelområdet. Fylkesmannen har inngått samarbeid med ni kommuner, som får statlige midler for å prøve ut ulike strategier og tiltak. Disse kommunene er Alstahaug, Bodø, Brønnøy, Dønna, Lødingen, Rana, Saltdal, Sortland og Vestvågøy kommuner. Høgskolen i Bodø leder forsknings- og utviklingsarbeidet. Prosjektet er finansiert av Barne- ungdoms og familiedirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet og Helsedirektoratet, og varer fra 2008 -2010. Det er utviklet i nært samarbeid med Barne- ungdoms og familieetaten i region Nord, representert ved Fagteam Bodø og bygger forøvrig på innspill og i dialog med Nord Norsk kompetansesenter rus, NAV Nordland, og en rekke andre regionale samarbeidspartnere og brukerorganisasjoner. Prosjektet skal bidra til at ungdommene opplever at de blir gitt mulighet til å utvikle sitt eget potensial, og mestre ut fra egne forutsetninger. De skal oppleve å møte en helhetlig og samordnet tjeneste som tenker langsiktig. Videre at de som avviser hjelp, får oppleve å ikke bli gitt opp og at de blir møtt med individuelt tilpasset hjelp, og realistiske ambisjoner. I forhold til lokal fagutvikling skal prosjektet bidra til å videreutvikle og etablere samarbeidstiltak og samarbeidsformer på tvers av etablerte etatsgrenser, og finne ut hva som kjennetegner hensiktsmessige måter å organisere arbeidet på. Det er et ønske om å prøve ut en ordning med koordinerende kontaktpersoner, og etablere et fleksibelt og tilgjengelig tilbud, utover ordinær arbeidstid, basert på ungdommenes behov. Videre ønsker vi å styrke kommunens forutsetninger til å møte målgruppen, gjennom å utvikle og styrke kompetansen og utvikle kvalitetssystemer. Dernest vil vi bidra til kunnskapsutviklingen på området, og til å utvikle modeller for formidling og forankring av kunnskap i kommunene. Prosjektet har også ambisjoner i forhold til nasjonal kunnskapsutvikling. Vi skal identifisere hva som hemmer og fremmer gode løsninger i arbeidet med målgruppa, ved å kombinere og sammenholde egne erfaringer med tidligere/ eksisterende forskning. Det skal legges vekt på å løfte lokale erfaringer til enkel overførbar kunnskap. Dette kan for eksempel være tilnærmingsmåter, organisatoriske løsninger, metoder og personlige ferdigheter/ egenskaper.

Tittel

Social work involving young persons in high-risk groups in local communities

Sammendrag

Social work involving young persons in high-risk groups in local communities - is a project aimed at young persons in high-risk groups in the ¿failure zone¿, between 15 -25 years old. The main objectives is to obtain an overview, examine, document and impart knowledge of successful approaches, methods and forms of cooperation when working with young persons in the so called ¿failure zone¿. The project is controlled and led by the County Governor of Nordland. A cooperation has been established with ten municipal sub-projects designed to evaluate various strategies and initiatives. Bodø University College holds the responsibility for managing the research and development work. This is to be achieved first and foremost by a unifying project. The unifying project¿s most important task is to follow up and support each of the sub and focus projects and to show correlations between them in relation to the overall project objective: To develop and document effective working methods when working with young persons aged 15-25 that have dropped out or are drifting away from school, employment, ordinary recreational activities, local milieu, family and friends.

Vitenskapelig sammendrag

Social work involving young persons in high-risk groups in local communities - is a project aimed at young persons in high-risk groups in the ¿failure zone¿, between 15 -25 years old. The main objectives is to obtain an overview, examine, document and impart knowledge of successful approaches, methods and forms of cooperation when working with young persons in the so called ¿failure zone¿. The project is controlled and led by the County Governor of Nordland. A cooperation has been established with ten municipal sub-projects designed to evaluate various strategies and initiatives. Bodø University College holds the responsibility for managing the research and development work. This is to be achieved first and foremost by a unifying project. The unifying project¿s most important task is to follow up and support each of the sub and focus projects and to show correlations between them in relation to the overall project objective: To develop and document effective working methods when working with young persons aged 15-25 that have dropped out or are drifting away from school, employment, ordinary recreational activities, local milieu, family and friends.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Reidun Follesø

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Fakultet for samfunnsvitenskap ved Nord universitet

Hanne Thommesen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for samfunnsvitenskap ved Nord universitet
Aktiv cristin-person

Asgeir Solstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for samfunnsvitenskap ved Nord universitet

Rune Asgeir Mathisen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for samfunnsvitenskap ved Nord universitet

Gunn Oddlaug Strand Hutchinson

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for samfunnsvitenskap ved Nord universitet
1 - 5 av 10 | Neste | Siste »