Cristin-prosjekt-ID: 405218
Sist endret: 8. juni 2009 00:00

Cristin-prosjekt-ID: 405218
Sist endret: 8. juni 2009 00:00
Prosjekt

Fleksibel ingeniørutdanning fra år 2000 (FLEKSING)

prosjektleder

John Birger Stav
ved Institutt for fysikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Institutt for materialteknologi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Institutt for datateknologi og informatikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Fakultet for samfunnsvitenskap ved Nord universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Matematikk og naturvitenskap

Emneord

Fysikk

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2000 Slutt: 31. desember 2001

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Fleksibel ingeniørutdanning fra år 2000 (FLEKSING)

Sammendrag

Å utforme et fleksibelt og nettbasert studietilbud innenfor rammen av 1. og deler av 2. årskurs innenfor rammen av høgskoleingeniørutdanningen ved HiST. Tlbudet omfatter 38 vekttall fordelt på datafag, kjemifag samt samtlige grunnlagsfag og samfunnsfag.

Vitenskapelig sammendrag

Å utforme et fleksibelt og nettbasert studietilbud innenfor rammen av 1. og deler av 2. årskurs innenfor rammen av høgskoleingeniørutdanningen ved HiST. Tlbudet omfatter 38 vekttall fordelt på datafag, kjemifag samt samtlige grunnlagsfag og samfunnsfag.

prosjektdeltakere

prosjektleder

John Birger Stav

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for fysikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Per Borgesen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for datateknologi og informatikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Aase Svanhild Godø

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for materialteknologi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Arnt Farbu

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for samfunnsvitenskap ved Nord universitet
1 - 4 av 4

Resultater Resultater

1 - 1 av 1