Cristin-prosjekt-ID: 405223
Sist endret: 10. desember 2007 00:00

Cristin-prosjekt-ID: 405223
Sist endret: 10. desember 2007 00:00
Prosjekt

Prosjektet Henrik Ibsens skrifter

prosjektleder

Åse Vigdis Ystad
ved Universitetet i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Institutt for lærerutdanning ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nasjonalbiblioteket

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Teatervitenskap • Nordisk litteratur

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 1998 Slutt: 1. januar 2007

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Prosjektet Henrik Ibsens skrifter

Sammendrag

En ny historisk-kritisk og kommentert utgave av alle Henrik Ibsens skrifter, trykte og utrykte: skuespill, dikt, artikler, foredrag, brev, utkast, notater. Henrik Ibsens skrifter er det hittil største utgaveprosjekt i Norge. En stor del av utgaven vil foreligge ferdig ved hundreårsmarkeringen av dikterens død i 2006. Utgaven vil bli publisert både i bokform og elektronisk. Bokutgaven vil etter planen bestå av ca. 12 tekstbind og like mange kommentarbind. Så langt det er mulig, legges første trykte utgave til grunn. Tekstene vil bli ledsaget av innledninger med beskrivelse av manuskripter og utgaver, redegjørelse for tilblivelse, forleggere, salgstall og honorarer, genre, teateroppførelser, musikk m.m. I motsetning til den vitenskapelige standardutgaven som brukes idag, den såkalte Hundreårsutgaven, vil alle tekstene få ord- og sakkommentarer. Henrik Ibsens skrifter vil komme ut i separate tekst- og kommentarbind. Det skal være mulig å kjøpe enkeltbind eller avgrensede deler av utgaven. Utgiverne legger vekt på design og utstyr, og ønsker at utgaven skal fremstå som et eksempel på fremragende norsk bokkunst. Foruten bokutgavens tekst, innledning og kommentarer vil den elektroniske utgaven inneholde transkripsjoner av alle kjente manuskripter og alle trykte versjoner fra Ibsens levetid. Hele Ibsens tekstproduksjon, fra hans første ord på papiret til og med siste trykte utgave før 1906, skal dokumenteres. De elektroniske tekstene blir kodet med tanke på ulike søkemuligheter, og brukeren skal kunne bevege seg frem og tilbake mellom de forskjellige stadier i verkenes tilblivelse. Pekere til faglitteratur vil bli lagt inn. Databasen vil også inneholde digitaliserte bilder. Her skal finnes faksimiler av alt kjent manuskriptmateriale fra Ibsens hånd, inklusive hans tegninger og malerier. Det tas også sikte på å vise andre bilder som belyser dikteren og hans verk.

Vitenskapelig sammendrag

En ny historisk-kritisk og kommentert utgave av alle Henrik Ibsens skrifter, trykte og utrykte: skuespill, dikt, artikler, foredrag, brev, utkast, notater. Henrik Ibsens skrifter er det hittil største utgaveprosjekt i Norge. En stor del av utgaven vil foreligge ferdig ved hundreårsmarkeringen av dikterens død i 2006. Utgaven vil bli publisert både i bokform og elektronisk. Bokutgaven vil etter planen bestå av ca. 12 tekstbind og like mange kommentarbind. Så langt det er mulig, legges første trykte utgave til grunn. Tekstene vil bli ledsaget av innledninger med beskrivelse av manuskripter og utgaver, redegjørelse for tilblivelse, forleggere, salgstall og honorarer, genre, teateroppførelser, musikk m.m. I motsetning til den vitenskapelige standardutgaven som brukes idag, den såkalte Hundreårsutgaven, vil alle tekstene få ord- og sakkommentarer. Henrik Ibsens skrifter vil komme ut i separate tekst- og kommentarbind. Det skal være mulig å kjøpe enkeltbind eller avgrensede deler av utgaven. Utgiverne legger vekt på design og utstyr, og ønsker at utgaven skal fremstå som et eksempel på fremragende norsk bokkunst. Foruten bokutgavens tekst, innledning og kommentarer vil den elektroniske utgaven inneholde transkripsjoner av alle kjente manuskripter og alle trykte versjoner fra Ibsens levetid. Hele Ibsens tekstproduksjon, fra hans første ord på papiret til og med siste trykte utgave før 1906, skal dokumenteres. De elektroniske tekstene blir kodet med tanke på ulike søkemuligheter, og brukeren skal kunne bevege seg frem og tilbake mellom de forskjellige stadier i verkenes tilblivelse. Pekere til faglitteratur vil bli lagt inn. Databasen vil også inneholde digitaliserte bilder. Her skal finnes faksimiler av alt kjent manuskriptmateriale fra Ibsens hånd, inklusive hans tegninger og malerier. Det tas også sikte på å vise andre bilder som belyser dikteren og hans verk.

Tittel

Henrik Ibsen's Writings

Sammendrag

A new historical–critical edition, with commentary, of all of Henrik Ibsen's writings, printed and unprinted: plays, poems, articles, letters, drafts, notes. Henrik Ibsen's Writings is to date the largest editorial project in Norway. It is financed by The Research Council of Norway in cooperation with the universities in Oslo, Bergen, and Trondheim and The National Library. Directed by Professor Vigdis Ystad, the project has a staff of cooperating scholars from the three universities and The National Library as well as some research assistants. In addition, a number of specialists will provide commentaries in their area of expertise. Begun in April 1998, the editorial work is expected to extend over a ten-year period. Much of the edition will be ready by the centennial of the playwright's death in 2006. The edition will be published both electronically and in book form. According to the plan, the book edition will consist of 24 volumes: twelve volumes of text and twelve volumes of commentaries. Text and Variants All of Ibsen's texts will be printed in keeping with careful study of manuscripts and extant editions from the playwright's lifetime. Where at all possible, the first printed edition will constitute the base text. The book edition will include a limited apparatus of variants, whereas the electronic version will incorporate all variants in full. Introductions Introductions to the texts will provide descriptions of manuscripts and editions, genesis of the text, publishers, sales figures and royalties, genre, stage performances, music etc. Commentary As distinct from the standard scholarly edition presently in use, that is, the so-called Centenary Edition [Hundreårsutgaven], all texts will be supplied with commentaries on topics and terms. For example, terms that now have meanings or associations at variance with what they had in Ibsen's time will be accounted for, as will quotations and references in the text. The commentaries will be provided with an international readership in mind.

Vitenskapelig sammendrag

A new historical–critical edition, with commentary, of all of Henrik Ibsen's writings, printed and unprinted: plays, poems, articles, letters, drafts, notes. Henrik Ibsen's Writings is to date the largest editorial project in Norway. It is financed by The Research Council of Norway in cooperation with the universities in Oslo, Bergen, and Trondheim and The National Library. Directed by Professor Vigdis Ystad, the project has a staff of cooperating scholars from the three universities and The National Library as well as some research assistants. In addition, a number of specialists will provide commentaries in their area of expertise. Begun in April 1998, the editorial work is expected to extend over a ten-year period. Much of the edition will be ready by the centennial of the playwright's death in 2006. The edition will be published both electronically and in book form. According to the plan, the book edition will consist of 24 volumes: twelve volumes of text and twelve volumes of commentaries. Text and Variants All of Ibsen's texts will be printed in keeping with careful study of manuscripts and extant editions from the playwright's lifetime. Where at all possible, the first printed edition will constitute the base text. The book edition will include a limited apparatus of variants, whereas the electronic version will incorporate all variants in full. Introductions Introductions to the texts will provide descriptions of manuscripts and editions, genesis of the text, publishers, sales figures and royalties, genre, stage performances, music etc. Commentary As distinct from the standard scholarly edition presently in use, that is, the so-called Centenary Edition [Hundreårsutgaven], all texts will be supplied with commentaries on topics and terms. For example, terms that now have meanings or associations at variance with what they had in Ibsen's time will be accounted for, as will quotations and references in the text. The commentaries will be provided with an international readership in mind.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Åse Vigdis Ystad

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Oslo

Tone Modalsli

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalbiblioteket

Jon Gunnar Jørgensen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Thoralf Berg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for lærerutdanning ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Asbjørn Aarseth

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Vildanden blir til.

Berg, Thoralf. 2006, På Første Rad. NTNUFagartikkel

Om arbeidet med å utgi Ibsens samla verk.

Berg, Thoralf. 2006, utenTitteltekst. NTNUPopulærvitenskapelig foredrag

Ibsens stebarn.

Berg, Thoralf. 2006, Adresseavisen. NTNUKronikk

Ibsens unge år - teaterhistorisk og teaterteknisk i 1850-årene.

Berg, Thoralf. 2006, utenTitteltekst. NTNUVitenskapelig foredrag

Om Fru Inger til Østraad 1854/56.

Berg, Thoralf. 2006, utenTitteltekst. NTNUPopulærvitenskapelig foredrag
1 - 5 av 11 | Neste | Siste »